05      help_outline   refresh   close 
  Mosazné kl?če ...  

Venku se blská. Blží se Vánoce. Mosazné klče. Mlha se rozplnula. Kldně spi. Plnový vařič. Obrysy domu splvají s oblohou. Vysokotlaký ls. Půjdeme sbírat malny. Uplnulý týden. Plvat slny do vody. Plnovod do Prahy. Černá hlna. Rozkvetlá lpa. Nepolkej velká sousta. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %