01      help_outline   refresh   close 
  Mosazné kl?če ...  

Mosazné klče. Černá hlna. Obrysy domu splvají s oblohou. Venku se blská. Blží se Vánoce. Rozkvetlá lpa. Mlha se rozplnula. Plvat slny do vody. Plnový vařič. Nepolkej velká sousta. Plnovod do Prahy. Vysokotlaký ls. Uplnulý týden. Kldně spi. Půjdeme sbírat malny. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %