01      help_outline   refresh   close 
  Mosazné kl?če ...  

Vysokotlaký ls. Obrysy domu splvají s oblohou. Kldně spi. Plvat slny do vody. Venku se blská. Rozkvetlá lpa. Mlha se rozplnula. Blží se Vánoce. Půjdeme sbírat malny. Uplnulý týden. Mosazné klče. Nepolkej velká sousta. Plnovod do Prahy. Plnový vařič. Černá hlna. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %