04      help_outline   refresh   close 
  Ml?nské kameny ...  

Blskavá ozdoba. Chytrý jako lška. L se vracejí. Ltovali jsme kamarády z Ltomyšle. Ltostivá Lda. L Lbor. Ldská společnost. Blzko lesa. Mlnské kameny. Neslchaná událost. Neslšně se plžit. Mladý mlnář ve mlnici. Zablsklo se nad lesem. Vysoká a stará lpa. Slšet trávu růst. Nedoslchavost. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %