04      refresh   close 
  Lev.  

Lv lov vhradně skokem ze země, nejsou tedy zvřaty stromovm jako levharti. Můžeme je na stromě často vdět, neboť tam tráv nezbtnou dobu odpočinku kldněji než na zem. Strom, na nichž odpočívají lv, jsou občejně slnější, s kmenem mrně vchýleným od svslé os, s větvem téměř vodorovným. Celé lv rodiny, kromě malch lvčat, která neumějí všplhat a musí zůstat pod strom, tráv nahoře dlouhé hodiny. Lv mají v rozklenutých větvch stromu pohodl. Vška čtyř až osm metrů chrání lv před slným nepřátel, před slunečním žárem i obtížným hmzem. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close