02      help_outline   refresh   close 
  Kdyb? neb?lo kdyb? ...  

Rychle nabl, rychle pozbl.  Hledáme slunný bt.  Bdleli jsme na bvalé hájovně.  Paní btná se vrátila.  Pršívalo, bvalo bláto.  Vojáci bli na rozcvičce.  Babčka suší na okně bliny. Kdyb neblo kdyb, nebly b chyby.  Kočí práskal bčem.  Rožnovské hodiny smutně bjí. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %