Počátek jara v horách.


Dni se prodlužovali a dolinu zalévaly paprsky slunce. Vrstvy sněhu tály a zbyli už jen na odvrácených místech při úpatí skal. Okraje ledových polí v noci zledovatěly, ale přes den z nich odtékali modré potůčky s vytrvalým šelestěním. Úbočim se táhli špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovaly. V lavinových korytech začali rašit chomáčky trávy, na kterou čekali kamzíci a svišťové. Nejšťavnatější trsy rostly na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry. Uprostřed svahu se před ústím nor objevily vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořily mezi velkými balvany svišťové. Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívali na slunci, ale den ode dne byly více čilí a pohybliví. Kamzíci zaslechly jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybíraly nejlepší trávu. Rozhlíželi se a pátraly po příčině náhlého poplachu. Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázali a ani ve svahu se neobjevili žádné nepřátelské bytosti. Za chvíli hvizdy utichly a svišťové zmizeli hluboko v norách.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 11 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Počátek jara v horách. (klíč k řešení)


Dni se prodlužovaly a dolinu zalévaly paprsky slunce.Vrstvy sněhu tály a zbyly už jen na odvrácených místech při úpatí skal.Okraje ledových polí v noci zledovatěly, ale přes den z nich odtékaly modré potůčky s vytrvalým šelestěním.Úbočim se táhly špinavé bílé valy, ale i ty se rychle zmenšovaly.V lavinových korytech začaly rašit chomáčky trávy, na kterou čekali kamzíci a svišťové.Nejšťavnatější trsy rostly na ojedinělých a nesouvislých trávnících mezi skalními žebry.Uprostřed svahu se před ústím nor objevily vyhrabané ucpávky ze suché trávy, hlíny a drobného štěrku a hned potom se vynořili mezi velkými balvany svišťové.Zpočátku se jen lenivě a ospale vyhřívali na slunci, ale den ode dne byli více čilí a pohybliví.Kamzíci zaslechli jejich hvízdání až nahoře na úbočí, kde si vybírali nejlepší trávu.Rozhlíželi se a pátrali po příčině náhlého poplachu.Obloha byla jako vymetená, orlové se ještě neukázali a ani ve svahu se neobjevily žádné nepřátelské bytosti.Za chvíli hvizdy utichly a svišťové zmizeli hluboko v norách.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019