Horký červen ...


Nastaly horké čevnové dny. Po skalách se plazily bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetly chrpy a planuly vlčí máky. Kosy už měly rolníci připraveny, visely naklepané ve stodolách. Po jeteli se poletovaly čmeláci. Na návsi hrály chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívaly. Lidé se vraceli z lomů, dřevaři vycházely z lesa a chvátaly k večeři. Matky si hrály s dětmi a uspávali je. Odestlané postele voněly.Vozy vjížděli do vsi. Kolem chalup běhaly děti, kolébali se husy, hrabaly slepice a vykračovali si kohouti. Dvorečky byly plné života. Obyvatelé skládaly obilí, ukládali náčiní, odnášeli vymlácenou slámu a naklepávali kosy. Tu chvátali ženy, které nesli koše trávy, tam muži vezli na vozících jetel nebo směsku. Na návsi mečeli kozy, které se vracely domů. Pasáci hnali dobytek z pastvy. Krávy se zastavili u rybníčka, aby se ještě napojily. Lidé se mlčky navracely z polí. Na ramenou sekáčů se svítily vyleštěné kosy.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 15 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Horký červen ... (klíč k řešení)


Nastaly horké čevnové dny.Po skalách se plazily bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetly chrpy a planuly vlčí máky.Kosy už měli rolníci připraveny, visely naklepané ve stodolách.Po jeteli se poletovali čmeláci.Na návsi hráli chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívali.Lidé se vraceli z lomů, dřevaři vycházeli z lesa a chvátali k večeři.Matky si hrály s dětmi a uspávaly je.Odestlané postele voněly.Vozy vjížděly do vsi.Kolem chalup běhaly děti, kolébaly se husy, hrabaly slepice a vykračovali si kohouti.Dvorečky byly plné života.Obyvatelé skládali obilí, ukládali náčiní, odnášeli vymlácenou slámu a naklepávali kosy.Tu chvátaly ženy, které nesly koše trávy, tam muži vezli na vozících jetel nebo směsku.Na návsi mečely kozy, které se vracely domů.Pasáci hnali dobytek z pastvy.Krávy se zastavily u rybníčka, aby se ještě napojily.Lidé se mlčky navraceli z polí.Na ramenou sekáčů se svítily vyleštěné kosy.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019