Příchod jara.


Tajemně a tiše se přiblížili jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítily stromy. Prameny vyplavovali písek, prodírali se skálou, vrhaly se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchali do širého světa. Hvězdy se skrývali za mraky, které rychle pluly po nebi. Ve stájích občas zařehtali vysokým hlasem koně a klisny, zabučeli krávy a zamečeli kozy. Ptáci se brzy probouzely. Drozdi a kosi zvučně hvízdaly, strnadi poskakovaly po silnici, v brázdách se ozývali skřivani. Ve vsi vyzpěvovali kohouti. V obou rybníčcích, které se leskli na návsi, koupaly se husy a radovali se, že štastně přečkali zimu. Mlhy se vytratili, lesy vystoupili a na obzoru vynikly hory. Stromy se už chystali rozkvést. Holubi odletěly do polí, havrani poletovali a prohlíželi oranice, vrabci v hejnech frčeli ze stromu na strom. Rolníci vyháněli krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučely proudy vod, ale brázdy už pomalu osychali.Sluneční paprsky hřáli a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystaly sít. Ze vsi vyjely lehké traktory. Usmykovaly pole a připravily je k setí. Pak na lány vyjeli veliké traktory s pásy, které za sebou táhly secí stroje. Lidé je naplnily jarní pšenicí. Traktory jezdily po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažily, aby bylo brzy zaseto.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 23 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Příchod jara. (klíč k řešení)


Tajemně a tiše se přiblížily jarní dni.Vlahý dech jara nejdříve ucítily stromy.Prameny vyplavovaly písek, prodíraly se skálou, vrhaly se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchaly do širého světa.Hvězdy se skrývaly za mraky, které rychle pluly po nebi.Ve stájích občas zařehtali vysokým hlasem koně a klisny, zabučely krávy a zamečely kozy.Ptáci se brzy probouzeli.Drozdi a kosi zvučně hvízdali, strnadi poskakovali po silnici, v brázdách se ozývali skřivani.Ve vsi vyzpěvovali kohouti.V obou rybníčcích, které se leskly na návsi, koupaly se husy a radovaly se, že štastně přečkaly zimu. Mlhy se vytratily, lesy vystoupily a na obzoru vynikly hory.Stromy se už chystaly rozkvést.Holubi odletěli do polí, havrani poletovali a prohlíželi oranice, vrabci v hejnech frčeli ze stromu na strom.Rolníci vyháněli krávy do výběhů a na pastviny.V potocích hučely proudy vod, ale brázdy už pomalu osychaly.Sluneční paprsky hřály a od východu vál mírný vítr.Zemědělci se chystali sít.Ze vsi vyjely lehké traktory.Usmykovaly pole a připravily je k setí.Pak na lány vyjely veliké traktory s pásy, které za sebou táhly secí stroje.Lidé je naplnili jarní pšenicí.Traktory jezdily po polích od časného rána do pozdní noci.Všichni se snažili, aby bylo brzy zaseto.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019