Podzim a zima.


Dni se krátili, noci se prodloužily. Sluneční paprsky už tak nehřály. Nad krajinou se objevili mlhy. Listy žloutli a opadávali. Ptáci se stěhovaly na jih, některé druhy hmyzu už zalézaly do úkrytů. Lidé pracovaly od rána do večera. Sbírali se hrozny na vinicích. Vykopávali se brambory. Vály prudké větry a děti pouštěly draky. Napadli spousty sněhu. Ptáci těžko hledali potravu. Přibližovali se k lidským obydlím a lidé je krmili. Zejména děti jim sypaly drobečky do krmítek. Pak přišli velké mrazy a rybníky zamrzli. Chlapci zkoušeli, jak je led pevný. Přinesli si brusle a vymetli si kluziště. Jiné děti sáňkovaly na kopci. Tváře jim jen hořely. Starší chlapci si přinesli lyže. Jezdily ze stráně jako vítr a odletovali za nimi kousky sněhu. Všechny děti litovali, když museli jít domů. Zimní dny by neměly být tak krátké. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 15 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Podzim a zima. (klíč k řešení)


Dni se krátily, noci se prodloužily.Sluneční paprsky už tak nehřály.Nad krajinou se objevily mlhy.Listy žloutly a opadávaly.Ptáci se stěhovali na jih, některé druhy hmyzu už zalézaly do úkrytů.Lidé pracovali od rána do večera.Sbíraly se hrozny na vinicích.Vykopávaly se brambory.Vály prudké větry a děti pouštěly draky. Napadly spousty sněhu.Ptáci těžko hledali potravu.Přibližovali se k lidským obydlím a lidé je krmili.Zejména děti jim sypaly drobečky do krmítek.Pak přišly velké mrazy a rybníky zamrzly.Chlapci zkoušeli, jak je led pevný.Přinesli si brusle a vymetli si kluziště.Jiné děti sáňkovaly na kopci.Tváře jim jen hořely.Starší chlapci si přinesli lyže.Jezdili ze stráně jako vítr a odletovaly za nimi kousky sněhu.Všechny děti litovaly, když musely jít domů.Zimní dny by neměly být tak krátké. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019