Dával jí najevo své c?ty


Každý večer se kolem nás ozývaly cykády.  Cýnoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala Císařská Kuchyně.  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho cyvilistů.  Autor používal často slovo civět ve smyslu zírat, čumět.  Ciklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  V Holandsku je mnoho cyklostezek. Na vysokém cymbuří hradu byli trubači.    Celý dům byl postaven z pálených cihel.  V textu básně se vyskytovaly často citoslovce.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíchami.  Dával jí najevo své cyty.  Na území státu vtrhla cizí armáda  V minulém hospodářském cyklu se firmě dobře dařilo. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 6 chyb.
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Každý večer se kolem nás ozývaly cikády. Cínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Císařská Kuchyně. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho civilistů. Autor používal často slovo civět ve smyslu zírat, čumět. Cyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. V Holandsku je mnoho cyklostezek.Na vysokém cimbuří hradu byli trubači. Celý dům byl postaven z pálených cihel. V textu básně se vyskytovaly často citoslovce. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíchami. Dával jí najevo své city. Na území státu vtrhla cizí armáda V minulém hospodářském cyklu se firmě dobře dařilo. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019