Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si oblíbil Josef Navrátil až ve vyšším věku a zůstala jen jeho soukromou zálybou a čiností.  Lákaly jej barvi ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybých tělech.  Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé bělobi talířů, jinde zpodobnili malířovy štětce orosený povrch broskví, nad nimiž prosvýtají kmitavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátilovi činnosti byly nástěné malby.  Právě jimi nabil zvučného jména u svých současníků a tyto malbi zdobyli četné domy zbohatlích měšťanů.  V nich zpracovává podle námětů z bájí a povjestí minulí život, ale zrcadlý se zde i život současný.  Umělcovi schopnosti se tu postavili vědomně a s dokonalým porozumněním do služeb zpodobovatele společenského dění.  Proslulými se stali i jeho romantické alpské krajiny a výjevy z pražského života.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 21 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblíbil Josef Navrátil až ve vyšším věku a zůstala jen jeho soukromou zálibou a činností. Lákaly jej barvy ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybích tělech. Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé běloby talířů, jinde zpodobnily malířovy štětce orosený povrch broskví, nad nimiž prosvítají kmitavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátilovy činnosti byly nástěnné malby. Právě jimi nabyl zvučného jména u svých současníků a tyto malby zdobily četné domy zbohatlých měšťanů. V nich zpracovává podle námětů z bájí a pověstí minulý život, ale zrcadlí se zde i život současný. Umělcovy schopnosti se tu postavily vědo a s dokonalým porozuním do služeb zpodobovatele společenského dění. Proslulými se staly i jeho romantické alpské krajiny a výjevy z pražského života. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019