Harpagon


Neznáme lické ctnosti aby je umělci nezahrnuli slávou a nejsou ani lidské neřesti, které by samy čtenáři nestíhaly nenávistným posmněchem.  K nejtěžším prohřeškům, jimž se lidé vysmívají už od dob antiky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace, patří bezpochybi závist, lhostejnost, lenost a také lakomství.  Nejznámější lyterární lakomec Harpagon je ůstřední postava stejnojmené moliérovi hry.  Bojí se, že jeho cennosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě a zakope je proto na zahradě, aby je drzí zloději nenašly.  A když se mu přesto ztratí truhlice s nazhromážděnýmy penězy, svíjí se ůzkostí o svůj majetek skuhrá a kvílí, vyvádí, jako by se mu ztratily vlastní děti: „Kam jste se poděli, mé zlaté dětičky, mé penízky, vi moji zlatí drahouškové bez vás nemohu žít umírám, jsem nebožtík ...“.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 23 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Harpagon (klíč k řešení)


Neznáme lids ctnosti, aby je umělci nezahrnuli slávou, a nejsou ani lidské neřesti, které by sami čtenáři nestíhali nenávistným poschem. K nejtěžším prohřeškům, jimž se lidé vysmívají už od dob antiky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace, patří bezpochyby závist, lhostejnost, lenost a také lakomství. Nejznámější literární lakomec Harpagon je ústřední postava stejnojmenné Moliérovy hry. Bojí se, že jeho cennosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě, a zakope je proto na zahradě, aby je drzí zloději nenašli. A když se mu přesto ztratí truhlice s nashromážděnými penězi, svíjí se úzkostí o svůj majetek, skuhrá a kvílí, vyvádí, jako by se mu ztratily vlastní děti: „Kam jste se poděly, mé zlaté dětičky, mé penízky, vy moji zlatí drahouškové, bez vás nemohu žít, umírám, jsem nebožtík ...“. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019