Modelování ? hl?ny


Koupená hlýna bívá suchá, musíš ji nejdřív připravit ke zpracování.  Nalyj vodu do větší nádobi, zynkového vjedra nebo starého umyvadla a pak syp hlínu tak dlouho, dokut ji voda přijímá.  Hustou hliněnou kaši dobře promýchej dřevem nebo holí, abi se v ní voda stejnoměrně rosptýlila.  Potom ji nechej 5 až 10 dnů tuhnout v tmavé místnosti.  Ještě neš začneš modelovat, musíš připravenou hlýnu důkladně vyválet a prohníst.  Hrnčíři ji našlapávaly a natloukali dřevěnými pálkami, dnes na to mají stroj.  V hlýně jsou vzduchové bublyny a ty je třeba dostat pryč, jinak bi se vírobky při vipalování roztrhly.  Víš proč? Protože vzduch se teplem roztahuje výc než pevná hmota a v hrnčířské peci bývá přes osm set stupňů celsia.  A teď se už můžeš dát do modelování.  Pracuj na dřevěné nebo umělohmotné podlošce.  Začni nejprostšímy tvary, ověříš si na nich, co hlýna snese. Občas si navlchči prsty hubkou nebo mokrým hadrem.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 24 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Modelování ? hl?ny (klíč k řešení)


Koupená hlína bý suchá, musíš ji nejdřív připravit ke zpracování. Nalij vodu do větší nádoby, zinkového vědra nebo starého umyvadla a pak syp hlínu tak dlouho, dokud ji voda přijímá. Hustou hliněnou kaši dobře promíchej dřevem nebo holí, aby se v ní voda stejnoměrně rozptýlila. Potom ji nechej 5 až 10 dnů tuhnout v tmavé místnosti. Ještě než začneš modelovat, musíš připravenou hlínu důkladně vyválet a prohníst. Hrnčíři ji našlapávali a natloukali dřevěnými pálkami, dnes na to mají stroj. V hlí jsou vzduchové bubliny a ty je třeba dostat pryč, jinak by se výrobky při vypalování roztrhly. Víš proč? Protože vzduch se teplem roztahuje víc než pevná hmota a v hrnčířské peci bývá přes osm set stupňů Celsia. A teď se už můžeš dát do modelování. Pracuj na dřevěné nebo umělohmotné podložce. Začni nejprostšími tvary, ověříš si na nich, co hlína snese. Občas si navlhči prsty hubkou nebo mokrým hadrem.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019