Čerti na ?eštědu


Před dávnýmy časy žili na Ještědu tři čerti.  Prostorná hluboká jeskyně v křemencovích skalách byla jejich domovem.  Často za noci sestupovaly do údolý a navštěvovaly jeho obyvatele.  Zejména s oblybou vyhledávali samoty myslyven na kraji lesú, mlíny při potocích, kde bývali pravydelnými hosty.  Nepřicházeli mezy lid ve své pekelné podobje, s růžky na smolné kučeravé hlavě a z koňským kopytem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlynářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající slušbu. Kdyš měsíc nesvítil a noční tma zhoustla temnými mraky, strašívali údolí zlomyslnými střeštěnými kousky.  Ďáblům se radostí blýskaly oči.  Spouštěli hrůzu, a proto lidé zůstávali v chalupách u kamen nebo zalezly pod peřinu a říkávaly si: „Čerti se rojí!“   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 18 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Čerti na ?eštědu (klíč k řešení)


Před dávnými časy žili na Ještědu tři čerti. Prostorná hluboká jeskyně v křemencových skalách byla jejich domovem. Často za noci sestupovali do údolí a navštěvovali jeho obyvatele. Zejména s oblibou vyhledávali samoty mysliven na kraji lesů, mlýny při potocích, kde bývali pravidelnými hosty. Nepřicházeli mezi lid ve své pekelné podobě, s růžky na smolné kučeravé hlavě a s koňským kopytem na levé noze, ale přestrojeni za potulné mlynářské krajánky, za lesní oficíry nebo i za čeledíny hledající službu. Když měsíc nesvítil a noční tma zhoustla temnými mraky, strašívali údolí zlomyslnými ztřeštěnými kousky. Ďáblům se radostí blýskaly oči. Spouštěli hrůzu, a proto lidé zůstávali v chalupách u kamen nebo zalezli pod peřinu a říkávali si: „Čerti se rojí!“  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019