Líná pohádka


Bylo jednou jedno královstvý.  Král měl několyk synů, ale nevjeděl přesně kolik, protože bil líný se zeptat královny. Mnohdy, kdyš nebil lýný přemýšlet, se zamislil.  Vzápětí však zapomněl, kvůli čemu začal přemíšlet, a než by se namáhal si spomenout, dumal o něčem jiném, neš původně chtěl.  Několikrát začal přemíšlet o tom, který z jeho synů bi měl bít po něm králem, ale vždycky se mu mišlenky smekly k něčemu snadnějšímu, nebo z té námahy usnul.  Jednou přikázal svolat všechny své syny.  Přišly tři sylní mladíci.  Král je vyzval, aby se posadily.  Chvylku čekal, kdyš však žádný mladík nepřicházel, pravyl: "Jste tu všichni, milí synové?"  "Ano," odpověděli mladíci.  S toho král nabyl jistoty, že má tři syny, a jeho sebevjedomí náležitě stouplo.  "Mám vás všechny stejně rát," pravil se slzou v oku.  Potom visvětlil chlapcům, že otkáže královstvý jen tomu z nich, který je nejvýce lýný.  Pak vyzval nejstaršího, aby promluvil.  Chlapci se dívaly jeden na druhého a čekali.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 32 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Líná pohádka (klíč k řešení)


Bylo jednou jedno království. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny. Mnohdy, když nebyl lí přemýšlet, se zamyslil. Vzápětí však zapomněl, kvůli čemu začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, dumal o něčem jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu, nebo z té námahy usnul. Jednou přikázal svolat všechny své syny. Přišli tři silní mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku čekal, když však už žádný mladík nepřicházel, pravil: "Jste tu všichni, mí milí synové?" "Ano," odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má tři syny, a jeho sebevědomí náležitě stouplo. "Mám vás všechny stejně d," pravil se slzou v oku. Potom vysvětlil chlapcům, že odkáže království jen tomu z nich, který je nejvíce líný. Pak vyzval nejstaršího, aby promluvil. Chlapci se dívali jeden na druhého a čekali.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019