Brok


Vašek s Brokem mířili k úské pješině, která vedla údolím kolem potoka.  Náhle se chlapec zarazyl.  U tůňky spatřil velykého ptáka, na první pohlet čápa, jenže tenhle bil celí černý, jako pomazaný sazemi.  Vašek si sedl tam, kde právje stál, a Broka si přitáhl k sobě.  Cítil, jak se pes vypjal a temě zavrčel.  Pohladil ho, zklonil se k němu a pošeptal mu, abi stichl.  Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vymrštil a bylo vydět, že něco polkl.  Pak zklonil hlavu a váhavje vikročil proti proudu.  Zřejmně k další túňce.  Vašek počkal, až se vzdálil, a pak opatrně, aby ptáka nevyrušil, kradly se s Brokem strání a k potoku sešli o kus dál.  Černého čápa Vašek ještě nikdy neviděl.  Tiše o tom hovořil k Brokovi a nakázal mu, abi mu v hájence připoměl zeptat se na čápa dědy.  Ale Brok mněl jiné starosti.  Čichem se přesvěčil, že v díře pod kamenem se ukrývá myš, a rozhodl se, že ji vihrabe.  Přednímy tlapkami odhazoval zem tak, že vistřikovala v hroudách daleko za něj.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 27 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Brok (klíč k řešení)


Vašek s Brokem mířili k úz pěšině, která vedla údolím kolem potoka. Náhle se chlapec zarazil. U tůňky spatřil velikého ptáka, na první pohled čápa, jenže tenhle byl celý černý, jako pomazaný sazemi. Vašek si sedl tam, kde právě stál, a Broka si přitáhl k sobě. Cítil, jak se pes vypjal a temně zavrčel. Pohladil ho, sklonil se k němu a pošeptal mu, aby ztichl. Černý čáp sekl zobanem do vody, okamžitě ho vymrštil a bylo vidět, že něco polkl. Pak sklonil hlavu a váhavě vykročil proti proudu. Zřej k další tůňce. Vašek počkal, až se vzdálil, a pak opatrně, aby ptáka nevyrušil, kradli se s Brokem strání a k potoku sešli o kus dál. Černého čápa Vašek ještě nikdy neviděl. Tiše o tom hovořil k Brokovi a nakázal mu, aby mu v hájence připomněl zeptat se na čápa dědy. Ale Brok měl jiné starosti. Čichem se přesvěil, že v díře pod kamenem se ukrývá myš, a rozhodl se, že ji vyhrabe. Předními tlapkami odhazoval zem tak, že vystřikovala v hroudách daleko za něj.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019