Vesnice


Vesnice v úodolý se probouzí.  Drúbeš si odkokrhala a odkdákala své ráno ze dvora se ohlásil dobitek hlubokýmy tóny, lidi ještě není slišet.  když na kostele ranní zvon ukončí svou povýdku, oběví se první známky lydského života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním komýnem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát kommínú celé vsi posýlá svůj dech k světle modré obloze.  Kouř se zvedá nevysoko nad střechy, je řítký, takže se brzy rozplívá v čisté vzdušné báni nad vsý.  Nemúže být na světě nic mýrnějšího a mýruplnějšího než toto dýchání jitřních lidských ohnišť.  Stojíš nad vsí, vidiš průsvytné stužky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, poléfky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ranního objetního obřadu, kterým se pokorní ličtí tvorové připomínají nebesúm, a znamení, která podávají jeden druhému a celému světu, že přečkali noc a že v mýru a klidu se započal jejich noví den.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 28 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v úodolí se probouzí. Drůbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ze dvora se ohlásil dobytek hlubokými tóny, lidi ještě není slyšet. když na kostele ranní zvon ukončí svou povídku, objeví se první známky lidského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínů celé vsi posí svůj dech k světle modré obloze. Kouř se zvedá nevysoko nad střechy, je řídký, takže se brzy rozplý v čisté vzdušné báni nad vsí. Nemůže být na světě nic mírnějšího a míruplnějšího než toto dýchání jitřních lidských ohnišť. Stojíš nad vsí, vidiš průsvitné stužky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polévky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ranního obětního obřadu, kterým se pokorní li tvorové připomínají nebesům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému světu, že přečkali noc a že v míru a klidu se započal jejich nový den. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020