Vesnice


Vesnice v ůodolý se probouzý.  Drůbež si odkokrhala a odkdákala své ráno ze dvora se ohlásyl dobytek hlubokýmy tóny, lidi ještě není slišet.  kdyš na kostele ranní zvon ukončí svou povídku, objeví se první známky lydského života.  Bledý kouř začne stoupat nad jedním komínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínů celé vsy posýlá svúj dech k světle modré obloze.  Kouř se zvedá nevysoko nad střechy, je řídký, takže se brzi rozplívá v čisté vzdušné báni nad vsí.  Nemúže bít na světě nic mírnějšího a mýruplnějšího než toto dýchání jitřních lidských ohnišť.  Stojíš nad vsí, vidiš průsvitné stušky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemislíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polévky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře raního obětního obřadu, kterým se pokorní ličtí tvorové připomínají nebesům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému světu, že přečkali noc a že v míru a klidu se započal jejich nový den.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 23 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Vesnice (klíč k řešení)


Vesnice v úodolí se probouzí. Drůbež si odkokrhala a odkdákala své ráno, ze dvora se ohlásil dobytek hlubokými tóny, lidi ještě není slyšet. když na kostele ranní zvon ukončí svou povídku, objeví se první známky lidského života. Bledý kouř začne stoupat nad jedním komínem, nad druhým, třetím na konec všech padesát nebo šedesát komínů celé vsi posí svůj dech k světle modré obloze. Kouř se zvedá nevysoko nad střechy, je řídký, takže se brzy rozplý v čisté vzdušné báni nad vsí. Nemůže být na světě nic mírnějšího a míruplnějšího než toto dýchání jitřních lidských ohnišť. Stojíš nad vsí, vidiš průsvitné stužky a vlajky kouře, jsou tak bez tíhy a tak nehmotné, že nemyslíš ani na hrnečky na plotnách, na kávu, mléko, polévky, ohřívané placky, zdá se ti jenom, že jsou to kouře ranního obětního obřadu, kterým se pokorní li tvorové připomínají nebesům, a znamení, která podávají jeden druhému a celému světu, že přečkali noc a že v míru a klidu se započal jejich nový den. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019