Ra?í kázání


Probíhající únorový lyžařský výcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci.  Promrzlý učitelé daly znamení k návratu zpět na chatu Barborka v Peci pod Sněžkou.  Děti se těšily na poslední večeři, a slíbený zmrzlynový pohár.  Zítřejší sobotu už budou doma v trutnově se svími rodiči.  Dvě židle zůstali prázdné.  Kdo to chybí? Vzpomněly si že se Luděk a Pavel zdržovali vzadu.  Hvýzdající vítr se měnil ve vychřici a sněhové vločky naráželi na okení skla.  Týdení pohoda se rozplynula.  Všichni pocítily obavy o své dva kamarády.  Skupyny záchranářů pročesávali mýsta okolo trasy, kde by hoši mohly být.  Kuželi svítilen nahradily denní světlo, protože skrze býlé víření a tmu už záchranáři neviděli.  Nakonec je objevil Mirek, který se stal minulý týden nejmladším krkonosškým záchranářem.  Prozkoumával blízké údolí a našel je schoulené pod nejvyším smrkem.  Jeho obětavost zachránila luďkovi a pavlovi život, když se nerozumně rozhodli neposlechnout své učitele.  Raní kázaní bylo nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úzkosti mynulé noci protože jsem si vzpoměl na mnoho špatně skončených podobných příběhů.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 29 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Ra?í kázání (klíč k řešení)


Probíhající únorový lyžařský výcvik sekundy gymnázia se chýlil ke konci. Promrzlí učitelé dali znamení k návratu zpět na chatu Barborka v Peci pod Sněžkou. Děti se těšily na poslední večeři a slíbený zmrzlinový pohár. Zítřejší sobotu už budou doma v Trutnově se svými rodiči. Dvě židle zůstaly prázdné. Kdo to chybí? Vzpomněli si, že se Luděk a Pavel zdržovali vzadu. Hvízdající vítr se měnil ve vichřici a sněhové vločky narážely na okenní skla. Týdenní pohoda se rozplynula. Všichni pocítili obavy o své dva kamarády. Skupiny záchranářů pročesávaly místa okolo trasy, kde by hoši mohli být. Kužely svítilen nahradily denní světlo, protože skrze bí víření a tmu už záchranáři neviděli. Nakonec je objevil Mirek, který se stal minulý týden nejmladším krkonošským záchranářem. Prozkoumával blízké údolí a našel je schoulené pod nejvyšším smrkem. Jeho obětavost zachránila Luďkovi a Pavlovi život, když se nerozumně rozhodli neposlechnout své učitele. Ranní kázaní bylo nepříjemné, ale i mně se ulevilo od úzkosti minulé noci, protože jsem si vzpomněl na mnoho špatně skončených podobných příběhů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019