Daidalos


Daidalos vymyslil nevídanou stavbu.  Zástupy otroků lámali kámen, přitesávaly trámi a vztyčovali zdi.  Otroci stavěly od časného rána do noci na ostrově kréta velyké bludiště.  V něm se chodbi křižovaly, zahýbali, stáčely a rozvíjely jako klupko hadů.  Uprostřed těchto ztemělých a klikatých cest měl bít uzavřen netvor s lyckým tělem a bíčí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky podle nichž mohl člověk nalézt z labyryntu východ.  Krétský král vystrojil na počest stavitele úchvatnou slavnost.  Ale ani královy dary nepotlačili v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  Deně vicházel se svím synem Ikarem zvečera na pobřeží a toužebně pohlýžel přes moře směrem k rodné zemi.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 21 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vymyslil nevídanou stavbu. Zástupy otroků lámaly kámen, přitesávaly trámy a vztyčovaly zdi. Otroci stavěli od časného rána do noci na ostrově Kréta veli bludiště. V něm se chodby křižovaly, zahýbaly, stáčely, a rozvíjely jako klubko hadů. Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl být uzavřen netvor s lidským tělem a býčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labyrintu východ. Krétský král vystrojil na počest stavitele úchvatnou slavnost. Ale ani královy dary nepotlačily v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Denně vycházel se svým synem Ikarem zvečera na pobřeží a toužebně pohlížel přes moře směrem k rodné zemi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019