Daidalos


Daidalos vimyslil nevýdanou stavbu.  Zástupy otroků lámaly kámen přitesávaly trámi a vztyčovali zdi.  Otroci stavěli od časného rána do noci na ostrově kréta veliké bludiště.  V něm se chodbi křižovali zahýbaly stáčeli a rozvíjely jako klubko hadů.  Uprostřed těchto ztemělých a klikatých cest měl bít uzavřen netvor s lidským tělem a bíčí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labyrintu východ.  Krécký král vystrojil na počest stavitele ůchvatnou slavnost.  Ale ani královy dary nepotlačili v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  Denně vycházel se svým synem ikarem zvečera na pobřeží, a toužebně pohlížel přes moře směrem k rodné zemi.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 18 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vymyslil nevídanou stavbu. Zástupy otroků lámaly kámen, přitesávaly trámy a vztyčovaly zdi. Otroci stavěli od časného rána do noci na ostrově Kréta veliké bludiště. V něm se chodby křižovaly, zahýbaly, stáčely, a rozvíjely jako klubko hadů. Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl být uzavřen netvor s lidským tělem a býčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labyrintu východ. Kréts král vystrojil na počest stavitele úchvatnou slavnost. Ale ani královy dary nepotlačily v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Denně vycházel se svým synem Ikarem zvečera na pobřeží a toužebně pohlížel přes moře směrem k rodné zemi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019