O čem b?chom mel? přem?šlet


Martinovy rodiče zkusili hodně.  Sin se zapletl s partou.  A právě tehdy začali jeho problémi s drogami.  Odešel z domova, našel si bidlení u kamarádů, a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý, špinaví a nemocný.  Matce a otci nedalo, aby mu neposkytly útočiště.  Jeho opakované pokusi léčit se ambulantně, nebo ústavně nebyli zpočátku účinné, ale zbitečné také nebyly.  Stalo se totiž něco, v co Martinův táta přece jen doufal.  Sin se rozešel s bývalými kamarády a byl rozhodnut s drogami přestat.  Včas rospoznal ten bludný kruh jenž končí buď smrtí, nebo obrovským vzepětím vůle vyléčit se.  Každodenní riziko nakažení virem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí.  Další, nový život chlapce nebude bez problémů.  Ve škole má mnoho zameškaných hodin látku bude stěží dohánět ale především bude muset dokázat své odhodlání a osobní statečnost.  Obětavý Martinovy rodiče si uvědomili, že správně rozpoznaly své možnosti a jejich hranice.  Namísto vyčítání byly ochotni synovi pomoci když projevyl snahu léčit se v psychyatrickém zařízení.  Uvědomme si však že mezi silně návikové látky patří i tabák.  Ten je mezi mladistvými hojně rozšířený.  Tabákový kouř obsahuje množství karcinogeních látek a většina těch kteří tomuto zlozvyku propadnou toho později lituje.  Podle Britských odhadů umírá deně v České republice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 31 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

O čem b?chom mel? přem?šlet (klíč k řešení)


Martinovi rodiče zkusili hodně. Syn se zapletl s partou. A právě tehdy začaly jeho problémy s drogami. Odešel z domova, našel si bydlení u kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý, špinavý a nemocný. Matce a otci nedalo, aby mu neposkytli útočiště. Jeho opakované pokusy léčit se ambulantně nebo ústavně nebyly zpočátku účinné, ale zbytečné také nebyly. Stalo se totiž něco, v co Martinův táta přece jen doufal. Syn se rozešel s bývalými kamarády a byl rozhodnut s drogami přestat. Včas rozpoznal ten bludný kruh, jenž končí buď smrtí, nebo obrovským vzepětím vůle vyléčit se. Každodenní riziko nakažení virem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí. Další, nový život chlapce nebude bez problémů. Ve škole má mnoho zameškaných hodin, látku bude stěží dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání a osobní statečnost. Obětaví Martinovi rodiče si uvědomili, že správně rozpoznali své možnosti a jejich hranice. Namísto vyčítání byli ochotni synovi pomoci, když projevil snahu léčit se v psychiatrickém zařízení. Uvědomme si však, že mezi silně návykové látky patří i tabák. Ten je mezi mladistvými hojně rozšířený. Tabákový kouř obsahuje množství karcinogenních látek a většina těch, kteří tomuto zlozvyku propadnou, toho později lituje. Podle britských odhadů umírá denně v České republice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019