Nedávno


Nedávno byla v dením tisku uveřejněna reportáž o studánkách v Šumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé Sládkovi verše a vibídla k zamišlení nad našimi Vodními zdroji.  V minulích dobách pohlíželi lidé na vodu jako na nebezpečný živel před nímž se musí chránit.  Jejich obavy vyplývaly ze zkušeností s povodněmi které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovaly velké škody.  Proudům vod jež se řítily jako lavina, neodolali mnohdy ani silné stromi a lidská obidlí.  Rozvoj vědy a technyky ve 20. století umožnil zpoutat nezkrotný živel, a přinutit ho aby lidem prospíval.  Dnes jsme si dobře vědomy, že pytná voda je pro člověka nejcennější kapalinou.  Na dostatečném množství vody závysí také zemědělská a průmyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úsporně viužívat všech jejích zdrojů.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 21 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v denním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé Sládkovy verše a vybídla k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulých dobách pohlíželi lidé na vodu jako na nebezpečný živel, před nímž se musí chránit. Jejich obavy vyplývaly ze zkušeností s povodněmi, které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovaly velké škody. Proudům vod, jež se řítily jako lavina, neodolaly mnohdy ani silné stromy a lidská obydlí. Rozvoj vědy a techniky ve 20. století umožnil spoutat nezkrotný živel a přinutit ho, aby lidem prospíval. Dnes jsme si dobře vědomi, že pitná voda je pro člověka nejcennější kapalinou. Na dostatečném množství vody závisí také zemědělská a průmyslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úsporně využívat všech jejích zdrojů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020