Nedávno


Nedávno byla v denním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šumavských lesích.  Připomněla čtenářům i známé sládkovi verše a vybýdla k zamyšlení nad našimi Vodními zdroji.  V minulích dobách pohlížely lydé na vodu jako na nebezpečný živel před nímž se musí chránit.  Jejich obavy vyplívaly ze zkušeností s povodněmi, které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovali velké škody.  Proudům vod, jež se řítili jako lavina, neodolali mnohdy ani silné stromi a lidská obydlí.  Rozvoj vědy a technyky ve 20. století umožnil zpoutat neskrotný živel a přinutit ho, aby lydem prospíval.  Dnes jsme si dobře vědomi, že pytná voda je pro člověka nejcenější kapalinou.  Na dostatečném množství vody závisý také zemědělská a průmislová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a úsporně viužívat všech jejích zdrojú.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 23 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v denním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé Sládkovy verše a vybídla k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulých dobách pohlíželi li na vodu jako na nebezpečný živel, před nímž se musí chránit. Jejich obavy vyplývaly ze zkušeností s povodněmi, které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovaly velké škody. Proudům vod, jež se řítily jako lavina, neodolaly mnohdy ani silné stromy a lidská obydlí. Rozvoj vědy a techniky ve 20. století umožnil spoutat nezkrotný živel a přinutit ho, aby lidem prospíval. Dnes jsme si dobře vědomi, že pitná voda je pro člověka nejcennější kapalinou. Na dostatečném množství vody závisí také zemědělská a průmyslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úsporně využívat všech jejích zdrojů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019