Nedávno


Nedávno byla v dením tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šumavských lesích.  Připoměla čtenářům i známé sládkovi verše a vybídla k zamišlení nad našimi vodními zdroji.  V minulých dobách pohlížely lidé na vodu jako na nebezpečný živel, před nímž se musí chránit.  Jejich obavi vyplívaly ze zkušeností s povodněmy, které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovali velké škody.  Proudům vod, jež se řítily jako lavina, neodolaly mnohdy ani silné stromy a lidská obidlí.  Rozvoj vědy a technyky ve 20 století umožnil spoutat neskrotný živel a přinutit ho aby lydem prospíval.  Dnes jsme si dobře vědomy, že pytná voda je pro člověka nejcennější kapalinou.  Na dostatečném množství vody závisý také zemědělská a průmyslová výroba.  Proto je třeba vodu chránit a ůsporně viužívat všech jejích zdrojú.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 22 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Nedávno (klíč k řešení)


Nedávno byla v denním tisku uveřejněna reportáž o studánkách v šumavských lesích. Připomněla čtenářům i známé Sládkovy verše a vybídla k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulých dobách pohlíželi lidé na vodu jako na nebezpečný živel, před nímž se musí chránit. Jejich obavy vyplývaly ze zkušeností s povodněmi, které přicházely zvlášť na jaře, když v horách tálo, a způsobovaly velké škody. Proudům vod, jež se řítily jako lavina, neodolaly mnohdy ani silné stromy a lidská obydlí. Rozvoj vědy a techniky ve 20. století umožnil spoutat nezkrotný živel a přinutit ho, aby lidem prospíval. Dnes jsme si dobře vědomi, že pitná voda je pro člověka nejcennější kapalinou. Na dostatečném množství vody závisí také zemědělská a průmyslová výroba. Proto je třeba vodu chránit a úsporně využívat všech jejích zdrojů. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019