?arlov? ?ary


Jistě víte, že jedním z nejznámnějších měst naší české republiky jsou karlovy vary.  Vznik lázní je spjat Karlem IV., který vidal řadu nařízení, aby tamější obivatelé pečovaly o prameny a lázeňské hosty.  Od dobi Karlovi prodělaly tyto nejvýznamější České lázně zajímavý vívoj.  V 18 století se staly skutečně světovýmy.  Přijížděli sem tisíce návštěvníků, kteří nešetřily penězy, aby zde strávili několik drahocených chvil a aby nabili straceného zdraví.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 20 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

?arlov? ?ary (klíč k řešení)


Jistě víte, že jedním z nejznájších měst naší České republiky jsou Karlovy Vary. Vznik lázní je spjat Karlem IV., který vydal řadu nařízení, aby tamnější obyvatelé pečovali o prameny a lázeňské hosty. Od doby Karlovy prodělaly tyto nejvýznamnější české lázně zajímavý vývoj. V 18 století se staly skutečně světovými. Přijížděly sem tisíce návštěvníků, kteří nešetřili penězi, aby zde strávili několik drahocenných chvil a aby nabyli ztraceného zdraví.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019