Vontové


Velkého vonta obvykle volily tak, že už před konáním volby se vědělo, kdo se asi stane novým vládcem stínadel.  Musel to být chlapýk všestranně zdatný, aby ho celá stínadla dokázala mýt ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka, a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný, chytrý a odvážný.  Nesmněl se dát zastrašit překážkamy.  Všechno musel umět.  On řídil nejdúležitější utkání v rozličných sportech mezi jednotlivými okrsky a také rozsuzoval rúzné neshody mezi celými ulycemi.  Podle tradyce jmenoval náčelníky jednotlivých ulic a potom od nich přijímal zprávy.  Velký vont ostatní chválil káral rozhodoval o jejich trestech.  Byl hibnou sylou celých stínadel.  Na některé z obyčejných Vontů se usmálo štěstí aspoň tak že se staly náčelníky ve své ulici nebo bili za zásluhy povoláni do šestičlenné rady.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 21 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého Vonta obvykle volili tak, že už před konáním volby se vědělo, kdo se asi stane novým vládcem Stínadel. Musel to být chlapík všestranně zdatný, aby ho celá Stínadla dokázala mít ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechla vždy na slovo. Musel být silný, chytrý a odvážný. Nesl se dát zastrašit překážkami. Všechno musel umět. On řídil nejdůležitější utkání v rozličných sportech mezi jednotlivými okrsky a také rozsuzoval různé neshody mezi celými ulicemi. Podle tradice jmenoval náčelníky jednotlivých ulic a potom od nich přijímal zprávy. Velký Vont ostatní chválil, káral, rozhodoval o jejich trestech. Byl hybnou silou celých Stínadel. Na některé z obyčejných Vontů se usmálo štěstí aspoň tak, že se stali náčelníky ve své ulici nebo byli za zásluhy povoláni do šestičlenné rady.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019