Vontové


Velkého vonta obvykle volily tak, že už před konáním volbi se vědělo, kdo se asi stane novým vládcem Stínadel.  Musel to bít chlapík všestranně zdatný, aby ho celá stínadla dokázala mýt ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechla vždy na slovo.  Musel být silný, chytrý a odvážný.  Nesmněl se dát zastrašit překážkami.  Všechno musel umnět.  On řídil nejdúležitější utkání v rozlyčných sportech mezi jednotlivýmy okrsky a také rossuzoval rúzné neshody mezi celými ulycemi.  Podle tradice jmenoval náčelníky jednotlivých ulic, a potom od nich přijímal zprávy.  Velký Vont ostatní chválil, káral, rozhodoval o jejich trestech.  Byl hibnou sylou celých stínadel.  Na některé z obyčejných vontů se usmálo štěstí aspoň tak, že se stali náčelníky ve své ulici nebo bili za zásluhy povoláni do šestičlenné rady.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 20 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Vontové (klíč k řešení)


Velkého Vonta obvykle volili tak, že už před konáním volby se vědělo, kdo se asi stane novým vládcem Stínadel. Musel to být chlapík všestranně zdatný, aby ho celá Stínadla dokázala mít ráda, aby ho uznávala za svého náčelníka a poslechla vždy na slovo. Musel být silný, chytrý a odvážný. Nesl se dát zastrašit překážkami. Všechno musel ut. On řídil nejdůležitější utkání v rozličných sportech mezi jednotlivými okrsky a také rozsuzoval různé neshody mezi celými ulicemi. Podle tradice jmenoval náčelníky jednotlivých ulic a potom od nich přijímal zprávy. Velký Vont ostatní chválil, káral, rozhodoval o jejich trestech. Byl hybnou silou celých Stínadel. Na některé z obyčejných Vontů se usmálo štěstí aspoň tak, že se stali náčelníky ve své ulici nebo byli za zásluhy povoláni do šestičlenné rady.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019