Vaškov? prázdniny


Vašek prožil část letních prázdnin u babyčky na vsi.  Byli to prázdniny plné neobičejných zážitků a dobrodružstvý.  Probouzel se brzy ráno, protože ho kohouti budily hlasitým kokrháním.  Babyčkakrmyla králíky sypala slepicím vstávala opravdu brzičko.  Po snídani musel Vašek zalít kvjetiny v truhlýcích.  Potom pomáhal babyčce na zahrádce vytrhávat plevel ze zeleninových záhonú.  Odpoledne už čekali Vaškovy kamarádi.  Společně se šly koupat k rybníku.  Všude se ozívalo hlasité vskání.  Nad vodní hladinou se proháněly vášky, ve vzduchu poletovaly ptáci.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 18 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Vaškov? prázdniny (klíč k řešení)


Vašek prožil část letních prázdnin u babičky na vsi. Byly to prázdniny plné neobyčejných zážitků a dobrodružství. Probouzel se brzy ráno, protože ho kohouti budili hlasitým kokrháním. Babičkakrmila králíky, sypala slepicím, vstávala opravdu brzičko. Po snídani musel Vašek zalít květiny v truhlících. Potom pomáhal babičce na zahrádce vytrhávat plevel ze zeleninových záhonů. Odpoledne už čekali Vaškovi kamarádi. Společně se šli koupat k rybníku. Všude se ozývalo hlasité výskání. Nad vodní hladinou se proháněly žky, ve vzduchu poletovali ptáci. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019