Vaškov? prázdniny


Vašek prožil část letních prázdnin u babyčky na vsi.  Byli to prázdniny plné neobyčejných zážitků a dobrodružství.  Probouzel se brzi ráno, protože ho kohouti budili hlasitým kokrháním.  Babičkakrmila králíky, sypala slepicím, vstávala opravdu brzičko.  Po snídani musel Vašek zalít květiny v truhlících.  Potom pomáhal babičce na zahrádce vitrhávat plevel ze zeleninovích záhonů.  Odpoledne už čekaly Vaškovi kamarádi.  Společně se šli koupat k rybníku.  Všude se ozývalo hlasyté vskání.  Nad vodní hladinou se proháněli vážky, ve vzduchu poletovaly ptáci.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 10 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Vaškov? prázdniny (klíč k řešení)


Vašek prožil část letních prázdnin u babičky na vsi. Byly to prázdniny plné neobyčejných zážitků a dobrodružství. Probouzel se brzy ráno, protože ho kohouti budili hlasitým kokrháním. Babičkakrmila králíky, sypala slepicím, vstávala opravdu brzičko. Po snídani musel Vašek zalít květiny v truhlících. Potom pomáhal babičce na zahrádce vytrhávat plevel ze zeleninových záhonů. Odpoledne už čekali Vaškovi kamarádi. Společně se šli koupat k rybníku. Všude se ozývalo hlasi výskání. Nad vodní hladinou se proháněly vážky, ve vzduchu poletovali ptáci. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019