V lese


Borový les roste desítky let.  Starostliví lesní hospodáři o něj dobře pečovali a hubyli škodliví hmiz.  Stromy se jim odmněnily zdravím dřevem.  V prosinci lesníci vyřezaly na mýtině mladé stromky.  Děti z nich měly radost, když je zdobily vánočními ozdobamy.  Lesní cesty zapadli sněhem a u krmelců se objevily stopy zvěře.  Dělníci motorovými pylami porážely lesní velikány.  Z jejich dřeva bude vyroben nábitek, papýr i hudební nástroje.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 12 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

V lese (klíč k řešení)


Borový les roste desítky let. Starostliví lesní hospodáři o něj dobře pečovali a hubili škodlivý hmyz. Stromy se jim odměnily zdravým dřevem. V prosinci lesníci vyřezali na mýtině mladé stromky. Děti z nich měly radost, když je zdobily vánočními ozdobami. Lesní cesty zapadly sněhem a u krmelců se objevily stopy zvěře. Dělníci motorovými pilami poráželi lesní velikány. Z jejich dřeva bude vyroben nábytek, papír i hudební nástroje. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019