Jaro


Jaro začalo letos neobvikle brzi.  Stromi v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetli.  Jarní větřík pohupuje jejich větvemi, ve kterých se shromažďují ptáci a staví si svá hnízda.  Věže blíského kostela se třpití jako rizý zlato.  Cesty jsou udusané, kamená dlažba náměstí úplně vyschla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobylých domů.  Na námněstí se zastavují překvapení obivatelé a diví se té kráse.  Na chvýli všichni zapomínají na své starosti a problémy a radují se z jarního sluníčka.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 11 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Jaro (klíč k řešení)


Jaro začalo letos neobvykle brzy. Stromy v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetly. Jarní větřík pohupuje jejich větvemi, ve kterých se shromažďují ptáci a staví si svá hnízda. Věže blízkého kostela se třpy jako ryzí zlato. Cesty jsou udusané, kamenná dlažba náměstí úplně vyschla. Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobylých domů. Na stí se zastavují překvapení obyvatelé a diví se té kráse. Na chvíli všichni zapomínají na své starosti a problémy a radují se z jarního sluníčka. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019