Vstávání


Každodenní raní vstávání nám stěžuje život po celí školní rok.  To dnešní bilo ale přece specyfycké.  S hlavamy nabytými vědomostmy se blýžíme k námi vyvolené škole, Gymnáziu havlíčkův Brod ve štáflově Ulici, s vědomím, že právě dnešní zkouška z Českého jazyka či Matematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbyli osmou do třídy vstoupil učitel, který vypadal, že je zběhlý úplně ve všem zjednal si pořádek a začal diktovat.  V dyktátu se objevili tak strašlivé věci, že jsme se mohly jen stěží vyvarovat nemilých) pravopisných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve spišské Nové Vsi nebo Moravském Krasu.  Také syntaktické rozbory a slovní úlohy z matematyky nám připadaly scestné…  Po skončení skoušky jsme zklesle snědli svačiny, které nám připravily naše starostlivé maminky a vydali jsme se zpět na své základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.  Konec dobrý všechno dobré.  Přijali všechny, kteří si to zasloužily.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 29 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodenní ranní vstávání nám ztěžuje život po celý školní rok. To dnešní bylo ale přece specifické. S hlavami nabitými vědomostmi se blížíme k námi vyvolené škole, Gymnáziu Havlíčkův Brod ve Štáflově ulici, s vědomím, že právě dnešní zkouška z českého jazyka či matematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbily osmou, do třídy vstoupil učitel, který vypadal, že je zběhlý úplně ve všem, zjednal si pořádek a začal diktovat. V diktátu se objevily tak strašlivé věci, že jsme se mohli jen stěží vyvarovat nemilých) pravopisných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve Spišské Nové Vsi nebo Moravském krasu. Také syntaktické rozbory a slovní úlohy z matematiky nám připadaly scestné… Po skončení zkoušky jsme sklesle snědli svačiny, které nám připravily naše starostlivé maminky, a vydali jsme se zpět na své základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí. Konec dobrý, všechno dobré. Přijali všechny, kteří si to zasloužili. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019