Prochá?ka


Cílem naší sváteční prochásky bylo staroměstské náměstí a pražský Hrad.  Zastavily jsme se před starobylým orlojem, o jehož minulosti pjekně vyprávjejí jiráskovy Staré Pověsti české.  Objevy a výskumy však vyvrátily staré tvrzení, že jeho tvůrcem byl Mistr Hanuš.  Odborníci vyslovily doměnku, že ho sestavyl již mnohem dříve mikuláš z kadaně.  Vyděli jsme, jak na chodníku před podloubím vyčkávaly zvědavý pražané a cizý turisté a vzhlížely nahoru.  Jakmile hodiny odbyly celou, objevili se v okénku postavi apoštolů.  Pak zazněl zvonek, který rozhoupal kostlivec a uslyšeli jsme sípaví kohoutí hlas.  Když už se zástupi lidí rozcházeli, vydaly jsme se i my dál po pražských ulicích k Hradu.   

Najděte chyby a opravte je. V textu je 30 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Prochá?ka (klíč k řešení)


Cílem naší sváteční procházky bylo Staroměstské náměstí a Pražský hrad. Zastavili jsme se před starobylým orlojem, o jehož minulosti pěkně vyprávě Jiráskovy Staré pověsti české. Objevy a zkumy však vyvrátily staré tvrzení, že jeho tvůrcem byl mistr Hanuš. Odborníci vyslovili domněnku, že ho sestavil již mnohem dříve Mikuláš z Kadaně. Viděli jsme, jak na chodníku před podloubím vyčkávali zvědaví Pražané a cizí turisté a vzhlíželi nahoru. Jakmile hodiny odbily celou, objevily se v okénku postavy apoštolů. Pak zazněl zvonek, který rozhoupal kostlivec, a uslyšeli jsme sípavý kohoutí hlas. Když už se zástupy lidí rozcházely, vydali jsme se i my dál po pražských ulicích k Hradu.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019