Celode?í výlet


V neděly jsme se vydaly na celodení výlet.  Šli jsme silnicemy i pěšinami mezi poly.  Před polednem jsme dorazili do vsi pod starobylým hradem.  Mezi korunamy slyv a jabloní jsme vzhlíželi k mohutné tvrzi, která jako by virůstala ze skály.  Po chvýli příkrého stoupání jsme přišli k hradnímu vchodu kde jsme se připojily k jiným turistům.  Průvodce nám vypravoval, že hrad pochází z doby Přemysla Otakara II.  Procházely jsme ůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami.  Navštívili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmi.  Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo na nich ani stopy po rzi.  Nakonec jsme si prohlédli i žalářní kobky a mučírnu pod zemí.  Po prohlídce jsme byli rádi když jsme se opět dostali z hluboké tmy na sluné nádvoří.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 15 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V neděli jsme se vydali na celodenní výlet. Šli jsme silnicemi i pěšinami mezi poli. Před polednem jsme dorazili do vsi pod starobylým hradem. Mezi korunami sliv a jabloní jsme vzhlíželi k mohutné tvrzi, která jako by vyrůstala ze skály. Po chvíli příkrého stoupání jsme přišli k hradnímu vchodu, kde jsme se připojili k jiným turistům. Průvodce nám vypravoval, že hrad pochází z doby Přemysla Otakara II. Procházeli jsme úzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo na nich ani stopy po rzi. Nakonec jsme si prohlédli i žalářní kobky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi, když jsme se opět dostali z hluboké tmy na slunné nádvoří. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019