Skauti


Skauti vystoupyly z vlaku a vydali se pěšky k lesu.  Z javoru zpadl první žlutý list.  Sníh v nížinách pomalu roztál a voda proudem odtékala.  „Les stárne,“ byl otcúf častý vírok.  Zemnětřesení si vižádalo mnoho obětí.  Liška vystrčila hlavu s doupěte.  Setmnělo se a spustil se lyják.  Viskočil odtamtud na větev stromu.  Počasí se nečekaně změnilo.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 10 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Skauti (klíč k řešení)


Skauti vystoupili z vlaku a vydali se pěšky k lesu. Z javoru spadl první žlutý list. Sníh v nížinách pomalu roztál a voda proudem odtékala. „Les stárne,“ byl otcův častý výrok. Zetřesení si vyžádalo mnoho obětí. Liška vystrčila hlavu z doupěte. Setlo se a spustil se liják. Vyskočil odtamtud na větev stromu. Počasí se nečekaně změnilo. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019