Vzduch


Ukliď Petře ty odpadky.  Ó, ti ptáci musí trpět.   Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Ten vzduch, ten je, ale čistý.  Knihy ty jsou zdrojem informací z ekologie.  Rostliny, ty musíme chránit.  Neumývejte, občané, svá auta u potoků.  Plýtvat vodou se, podle mého názoru, nemá. V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Severní Čechy, ty jsou znečištěné. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 3 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Ukliď, Petře, ty odpadky. Ó, ti ptáci musí trpět. Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří.Ten vzduch, ten je ale čistý. Knihy, ty jsou zdrojem informací z ekologie. Rostliny, ty musíme chránit. Neumývejte, občané, svá auta u potoků. Plýtvat vodou se, podle mého názoru, nemá. V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Severní Čechy, ty jsou znečištěné. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018