Vzduch


Plítvat vodou se podle mého názoru nemá. V Krkonoších tam je hodně krásných stromů.  Rostliny ty musíme chránit.  Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří.   Neumývejte, občané, svá auta u potoků.  Knihy ty jsou zdrojem informací z ekologie. Ten vzduch ten je, ale čistý.  Severní Čechy, ty jsou znečištěné.  Ó, ti ptáci musí trpět.  Ukliď, Petře, ty odpadky. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 8 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Plýtvat vodou se, podle mého názoru, nemá. V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Rostliny, ty musíme chránit. Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Neumývejte, občané, svá auta u potoků. Knihy, ty jsou zdrojem informací z ekologie.Ten vzduch, ten je ale čistý. Severní Čechy, ty jsou znečištěné. Ó, ti ptáci musí trpět. Ukliď, Petře, ty odpadky. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018