Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetyckého materyálu, který má pro tento výskum obrovský vísnam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu zadržuje nadměrné srážky, a přes rozmanitost a bohatství vzájemných vztahů svích nesčetných prvkú je prostředím s udivující stabylitou.  Zapomíná se na to, že má celosvětový význam, protože zasahuje do klimatické, a vodní rovnováhy.  Desetina všech léků, které používáme pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je, že atmosféra na, které jsme všichni závislí vzniká výměnou kysličníku uhličitého při metabolyzmu rostlin, a za účasti slunečního záření se promění v energiy.  Deštné pralesi obsahují rostliny v takovém množství a hustotě že je můžeme nazývat plícemi země.  Kromně toho lesy normálně absorbují sluneční energiji.  Nyní, když tyto pralesy mizí, dochází ke zmněně počasí na celém světě.  V roce 1987 bylo v Brazíliji vypáleno 200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa, a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionú tun kysličníku uhelnatého.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 25 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetického materiálu, který má pro tento výzkum obrovský význam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky a přes rozmanitost a bohatství vzájemných vztahů svých nesčetných prvků je prostředím s udivující stabilitou. Zapomíná se na to, že má celosvětový význam, protože zasahuje do klimatické a vodní rovnováhy. Desetina všech léků, které používáme, pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, že atmosféra, na které jsme všichni závislí, vzniká výměnou kysličníku uhličitého při metabolismu rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energii. Deštné pralesy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, že je můžeme nazývat plícemi Země. Kro toho lesy normálně absorbují sluneční energii. Nyní, když tyto pralesy mizí, dochází ke z počasí na celém světě. V roce 1987 bylo v Brazílii vypáleno 200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionů tun kysličníku uhelnatého. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018