Živelné katastrof?


Jistě jste si všimly že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili že ještě asi před 1000 lety nebyli na našem území témněř žádné velké povodně mimo pravidelných záplav.  Tehdy totiž pokrývalo naši zemi velké množství lesú.  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech avšak hlavně tím že se pára v lesním stínu sráží dostává se ihned do půdy a, odtud přechází zpět do kmenů a listú stromů, z nichž se odpařuje a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé, suché, krajině voda okamžitě zteče do údolí, a nic ji nezadrží.  Svou roli při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované vodní toky.  Takové byly naše řeky a potoky v mynulosti.  Přirozeně se klykatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přecházíli neregulovaný potok přes louku svým klikatým řečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody, než v krátké, rovné strouze.  Kácení lesů znamená velkou a vážnou hrozbu neboť každý den se na světě vykácí, nebo vypálí 500 km čtverečních lesa aniž by stromy byli nahrazeny novou výsadbou.  Nejvíce je v současné době ohrožen prales v latinské Americe, kácí se však i rozsáhlé severské lesy v Kanadě a v Rusku, pralesy v asii, pustoší se i zbytky Evropských lesů. Hlavním dúvodem je těžba dřeva.  Tropické lesi jsou však významným přírodním bohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 30 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, že ještě asi před 1000 lety nebyly na našem území ř žádné velké povodně mimo pravidelných záplav. Tehdy totiž pokrývalo naši zemi velké množství lesů. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšak hlavně tím, že se pára v lesním stínu sráží, dostává se ihned do půdy a odtud přechází zpět do kmenů a listů stromů, z nichž se odpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé suché krajině voda okamžitě steče do údolí a nic ji nezadrží. Svou roli při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky. Takové byly naše řeky a potoky v minulosti. Přirozeně se klikatily na rozdíl od dnešních rovných struh. Přechází-li neregulovaný potok přes louku svým klikatým řečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody než v krátké rovné strouze. Kácení lesů znamená velkou a vážnou hrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, aniž by stromy byly nahrazeny novou výsadbou. Nejvíce je v současné době ohrožen prales v Latinské Americe, kácí se však i rozsáhlé severské lesy v Kanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustoší se i zbytky evropských lesů. Hlavním důvodem je těžba dřeva. Tropické lesy jsou však významným přírodním bohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018