Životní prostředí


Měly bychom si uvědomit, že nejsme na Zemi sami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlynám a živočichům. Životní prostředí neničí pouze auta, ale i mnohé velké továrny které vypouštějí do ovsduší různé škodlivyny.  V tropických deštných pralesých žije téměř devadesátprocent všech živočišných a rostlinných druhů světa avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.   Člověk ničí přírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje životní prostředí, a využívá přírodní zdroje. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 10 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


Měli bychom si uvědomit, že nejsme na Zemi sami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlinám a živočichům.Životní prostředí neničí pouze auta, ale i mnohé velké továrny, které vypouštějí do ovzduší různé škodliviny. V tropických deštných pralesích žije téměř devadesát procent všech živočišných a rostlinných druhů světa, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. Člověk ničí přírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje životní prostředí a využívá přírodní zdroje. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018