Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvý a lesnictví v největší mýře utvářejí naši kulturní krajinu.  Negativní vlivi přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud je spojována s plýtváním chemyckými prostředky, a velkou koncentrací zvířat.  Používání těžké mechanisace vírazně ovlyvňuje život živočichů a strukturu púdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo vodní erozi.  Důsledkem používání velkého množstvý průmyslovích hnojiv a pesticydů je vnášení cyzorodých látek do potravních řetězců. To se projeví nejen v kvalytě zemědělské produkce ale také hynutím volně žijících živočichů.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 15 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělství a lesnictví v největší míře utvářejí naši kulturní krajinu. Negativní vlivy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud je spojována s plýtváním chemickými prostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání těžké mechanizace výrazně ovlivňuje život živočichů a strukturu půdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo vodní erozi. Důsledkem používání velkého množství průmyslových hnojiv a pesticidů je vnášení cizorodých látek do potravních řetězců. To se projeví nejen v kvali zemědělské produkce, ale také hynutím volně žijících živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018