Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvý a lesnictvý v největší míře utvářejí naši kulturní krajinu.  Negatyvní vlivy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud je spojována s plítváním chemyckými prostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání těžké mechanizace vírazně ovlyvňuje život živočichú a strukturu půdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo vodní erozy.  Důsledkem používání velkého množstvý prúmyslových hnojiv a pesticydů je vnášení cizorodých látek do potravních řetězců. To se projeví nejen v kvalytě zemědělské produkce ale také hinutím volně žijících živočichů.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 16 chyb.
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělství a lesnictví v největší míře utvářejí naši kulturní krajinu. Negativní vlivy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokud je spojována s plýtváním chemickými prostředky a velkou koncentrací zvířat. Používání těžké mechanizace výrazně ovlivňuje život živočichů a strukturu půdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebo vodní erozi. Důsledkem používání velkého množství průmyslových hnojiv a pesticidů je vnášení cizorodých látek do potravních řetězců. To se projeví nejen v kvali zemědělské produkce, ale také hynutím volně žijících živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018