Karel Čapek -110 let


V roce 2000 jsme vzpomínaly 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší České literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl v harmonyckém rodiném prostředí. Jeho dva sourozenci byli později také literárně činní. Rodištěm Karla Capka jsou malé Svatoňovice. Během svích studií pobýval však i v různých německých a francouzských městech, a tak mohl zblýzka poznávat Evropský život a kulturu. Na sklonku první Světové války zacal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky jejíž politiku publicisticky propagoval. Působily na něj zejména blýzké vztahy k tehdejšímu prezidentu Masarykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců demokracije proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovali ůtoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Matka a bílá nemoc, které jsou u našeho obyvatelstva oblýbené dodnes, varují před hrúzami válečné vřavy. O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profyl mladého Československa a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 20 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Karel Čapek -110 let (klíč k řešení)


V roce 2000 jsme vzpomínali 110. výročí narození Karla Čapka, významného představitele naší české literatury. Byl synem venkovského lékaře a vyrostl v harmonickém rodinném prostředí. Jeho dva sourozenci byli později také literárně činní. Rodištěm Karla Capka jsou Malé Svatoňovice. Během svých studií pobýval však i v různých německých a francouzských městech, a tak mohl zblízka poznávat evropský život a kulturu. Na sklonku první světové války zacal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v Lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejíž politiku publicisticky propagoval. Působily na něj zejména blízké vztahy k tehdejšímu prezidentu Masarykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájců demokracie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaly útoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Matka a Bílá nemoc, které jsou u našeho obyvatelstva oblíbené dodnes, varují před hrůzami válečné vřavy. O Vánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry symbolická, neboť se ztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profil mladého Československa a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019