?hnilé listí ..


spáchat atentát,  slepšit prospěch,  shodit balvan se skály,  sdřevěnělé nohy,  dětský pěvecký zbor,  sleva dámské obuvi,  schovat dárek,  spálit papír,  socelit nervy,  zběr papíru,  zpevnit půdu pod nohama,  zmýt špínu,  pravidelná ztrava,  správa obce,  skoumat ztavbu těla,  sobecněná pojmenování,  večerní správy,  stesk po domově,  stemnělé nebe,  zkončená práce,  zmizet ze zcény,  shrabat popel,  sběhnout s vojenské služby  hustý provoz zleva,  shostit se dobře zvěřeného úkolu,  zčervenalá obloha,  shluk lidí, shnilé listí,  zhrnout na hromadu,  ranní směna,  strávit prázdniny u moře,  skoušet z přírodopisu,  zrudnout vzteky,  zvinout koberec, 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 22 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


spáchat atentát, zlepšit prospěch, shodit balvan ze skály, zdřevěnělé nohy, dětský pěvecký sbor, sleva dámské obuvi, schovat dárek, spálit papír, zocelit nervy, sběr papíru, zpevnit půdu pod nohama, smýt špínu, pravidelná strava, správa obce, zkoumat stavbu těla, zobecněná pojmenování, večerní zprávy, stesk po domově, ztemnělé nebe, skončená práce, zmizet ze scény, shrabat popel, zběhnout z vojenské služby hustý provoz zleva, zhostit se dobře svěřeného úkolu, zčervenalá obloha, shluk lidí,shnilé listí, shrnout na hromadu, ranní směna, strávit prázdniny u moře, zkoušet z přírodopisu, zrudnout vzteky, svinout koberec, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018