?vádět..


slevit,  zobecnit,  sředit,  sfoukat,   zpálit,  stěžovat si,  sničit,  zetřít,  zhůry,  zvěsit,  zpasit,  zklopit,  zrušit,  svrchu,  strávit,  svézt,  sházet,  zbohem,  zhroutit se,  sjistit,  zpáchat,  splodit,  skonat, zvádět,  stírat,  skončit, 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 13 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


slevit, zobecnit, zředit, sfoukat, spálit, stěžovat si, zničit, setřít, shůry, svěsit, spasit, sklopit, zrušit, svrchu, strávit, svézt, sházet, sbohem, zhroutit se, zjistit, spáchat, zplodit, skonat,svádět, stírat, skončit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018