Prázdná slu?ka od banánu..


krabička skleněných ozdob,  mladá lipka se zelenými výhony,  čerstvé drůbky,  střípky rozbité sklenice,   hladový sup na poušti,  můstek přes příkob,  výropky na export,  sýpky plné obilí,  z deště pod okab,  velká hloubka jezera,  mísy plné ryp a zeleniny,  mnoho chyp,  rychlý jestřáb,  z líce obrátit na rup,  mohutný dub,  mramorový sloub,  krýt ústup, Prázdná slupka od banánu,  připravený oštěp,  biskub Vojtěch, 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 8 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


krabička skleněných ozdob, mladá lipka se zelenými výhony, čerstvé drůbky, střípky rozbité sklenice, hladový sup na poušti, můstek přes příkop, výrobky na export, sýpky plné obilí, z deště pod okap, velká hloubka jezera, mísy plné ryb a zeleniny, mnoho chyb, rychlý jestřáb, z líce obrátit na rub, mohutný dub, mramorový sloup, krýt ústup,Prázdná slupka od banánu, připravený oštěp, biskup Vojtěch, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019