Od hor hřm?lo ..


Hrad strmněl na skále,  od hor hřmělo,  obloha zteměla,  žák rozuměl výkladu,  déšť šuměl,  setmnělo se rychle,  dítě nesmělo samo přes vozovku,  starý muž osamněl,  matka mněla pravdu,  kůže mu zjeměla,  ohromně se divil,  jedli střídmně,  působilo to dojemě,  vystupuje sebevědomě,  bylo mi příjemě,  vzájemě se uznávali,  mluví rozumě,  hladila jemně,  zdraví upřímě,  jednal duchapřítomně,  zřejmně lhal,  náramě se to povedlo,  tvářil se nepřítomě,  klamal nás vědomě.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 15 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha ztemla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjemla, ohromně se divil, jedli střídmě, působilo to dojem, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjem, vzájem se uznávali, mluví rozum, hladila jemně, zdraví upřím, jednal duchapřítomně, zřejmě lhal, náram se to povedlo, tvářil se nepřítom, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019