Od hor hřm?lo ..


Hrad strměl na skále,  od hor hřmělo,  obloha zteměla,  žák rozumněl výkladu,  déšť šuměl,  setmnělo se rychle,  dítě nesmělo samo přes vozovku,  starý muž osamněl,  matka mněla pravdu,  kůže mu zjemněla,  ohromě se divil,  jedli střídmně,  působilo to dojemě,  vystupuje sebevědomě,  bylo mi příjemně,  vzájemě se uznávali,  mluví rozumě,  hladila jemně,  zdraví upřímě,  jednal duchapřítomně,  zřejmě lhal,  náramně se to povedlo,  tvářil se nepřítomě,  klamal nás vědomně.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 13 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha ztemla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjemněla, ohrom se divil, jedli střídmě, působilo to dojem, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemně, vzájem se uznávali, mluví rozum, hladila jemně, zdraví upřím, jednal duchapřítomně, zřejmě lhal, náramně se to povedlo, tvářil se nepřítom, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019