Od hor hřm?lo ..


Hrad strmněl na skále,  od hor hřmělo,  obloha zteměla,  žák rozuměl výkladu,  déšť šumněl,  setmělo se rychle,  dítě nesmnělo samo přes vozovku,  starý muž osaměl,  matka měla pravdu,  kůže mu zjemněla,  ohromně se divil,  jedli střídmně,  působilo to dojemě,  vystupuje sebevědomě,  bylo mi příjemě,  vzájemě se uznávali,  mluví rozumně,  hladila jemně,  zdraví upřímně,  jednal duchapřítomně,  zřejmě lhal,  náramně se to povedlo,  tvářil se nepřítomně,  klamal nás vědomě.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 8 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha ztemla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjemněla, ohromně se divil, jedli střídmě, působilo to dojem, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjem, vzájem se uznávali, mluví rozumně, hladila jemně, zdraví upřímně, jednal duchapřítomně, zřejmě lhal, náramně se to povedlo, tvářil se nepřítomně, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018