Od hor hřm?lo ..


Hrad strmněl na skále,  od hor hřmělo,  obloha ztemněla,  žák rozumněl výkladu,  déšť šuměl,  setmnělo se rychle,  dítě nesmělo samo přes vozovku,  starý muž osaměl,  matka mněla pravdu,  kůže mu zjeměla,  ohromě se divil,  jedli střídmně,  působilo to dojemě,  vystupuje sebevědomě,  bylo mi příjemně,  vzájemně se uznávali,  mluví rozumně,  hladila jemně,  zdraví upřímě,  jednal duchapřítomně,  zřejmně lhal,  náramně se to povedlo,  tvářil se nepřítomě,  klamal nás vědomně.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 12 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha ztemněla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjemla, ohrom se divil, jedli střídmě, působilo to dojem, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemně, vzájemně se uznávali, mluví rozumně, hladila jemně, zdraví upřím, jednal duchapřítomně, zřejmě lhal, náramně se to povedlo, tvářil se nepřítom, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019