Od hor hřm?lo ..


Hrad strmněl na skále,  od hor hřmnělo,  obloha zteměla,  žák rozuměl výkladu,  déšť šumněl,  setmělo se rychle,  dítě nesmělo samo přes vozovku,  starý muž osaměl,  matka mněla pravdu,  kůže mu zjeměla,  ohromě se divil,  jedli střídmně,  působilo to dojemně,  vystupuje sebevědomně,  bylo mi příjemně,  vzájemě se uznávali,  mluví rozumě,  hladila jemě,  zdraví upřímně,  jednal duchapřítomně,  zřejmě lhal,  náramě se to povedlo,  tvářil se nepřítomě,  klamal nás vědomě.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 14 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha ztemla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjemla, ohrom se divil, jedli střídmě, působilo to dojemně, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemně, vzájem se uznávali, mluví rozum, hladila jem, zdraví upřímně, jednal duchapřítomně, zřejmě lhal, náram se to povedlo, tvářil se nepřítom, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018