Vysoké nap?tí ..


Vysoké napětí,  obježná dráha,  správná odpovjed',  objemná nádoba,  opětovat pozdrav,  sepětí s minulostí,  vyřízená objednávka,  zrakový vjem,  vědecký objev,  průběh utkání,  radostná zvjest,  ženich a nevěsta,  skvělý úspěch,  otcovo obětí,  bježný účet,  objet rybník,  vězd do obce,  oběvit hvjezdu,  nervové vypjetí,  zpěněná voda,  úpjenlivá prosba.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 10 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napětí, oběžná dráha, správná odpověd', objemná nádoba, opětovat pozdrav, sepětí s minulostí, vyřízená objednávka, zrakový vjem, vědecký objev, průběh utkání, radostná zvěst, ženich a nevěsta, skvělý úspěch, otcovo objetí, běžný účet, objet rybník, vjezd do obce, objevit hvězdu, nervové vypětí, zpěněná voda, úpěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018