Vysoké nap?tí ..


Vysoké napjetí,  oběžná dráha,  správná odpovjed',  oběmná nádoba,  opětovat pozdrav,  sepjetí s minulostí,  vyřízená obědnávka,  zrakový věm,  vjedecký oběv,  průbjeh utkání,  radostná zvjest,  ženich a nevjesta,  skvělý úspěch,  otcovo obětí,  bježný účet,  obět rybník,  vjezd do obce,  oběvit hvězdu,  nervové vypětí,  zpěněná voda,  úpěnlivá prosba.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 15 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napětí, oběžná dráha, správná odpověd', objemná nádoba, opětovat pozdrav, sepě s minulostí, vyřízená objednávka, zrakový vjem, vědecký objev, průběh utkání, radostná zvěst, ženich a nevěsta, skvělý úspěch, otcovo objetí, běžný účet, objet rybník, vjezd do obce, objevit hvězdu, nervové vypětí, zpěněná voda, úpěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018