Vysoké nap?tí ..


Vysoké napjetí,  obježná dráha,  správná odpovjed',  objemná nádoba,  opětovat pozdrav,  sepjetí s minulostí,  vyřízená obědnávka,  zrakový věm,  vědecký oběv,  průběh utkání,  radostná zvěst,  ženich a nevěsta,  skvělý úspjech,  otcovo obětí,  běžný účet,  obět rybník,  vězd do obce,  objevit hvězdu,  nervové vypjetí,  zpjeněná voda,  úpěnlivá prosba.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 13 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napětí, oběžná dráha, správná odpověd', objemná nádoba, opětovat pozdrav, sepě s minulostí, vyřízená objednávka, zrakový vjem, vědecký objev, průběh utkání, radostná zvěst, ženich a nevěsta, skvělý úspěch, otcovo objetí, běžný účet, objet rybník, vjezd do obce, objevit hvězdu, nervové vypětí, zpěněná voda, úpěnlivá prosba. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019