Ob?t dvůr ...


objedvali doma,  krevní oběh,  matčino objetí,   oběmný balík,  vynálezci a oběvitelé,  vjet do garáže,  oběl celé město,  objevil Ameriku,  objetavý lékař,  zakázaný vězd,  obědnávka zboží,  objema rukama,  objednal limonádu, Objet dvůr,  oběti násilí,  chutný oběd, 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 8 chyb.
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


obědvali doma, krevní oběh, matčino objetí, objemný balík, vynálezci a objevitelé, vjet do garáže, objel celé město, objevil Ameriku, obětavý lékař, zakázaný vjezd, objednávka zboží, oběma rukama, objednal limonádu,Objet dvůr, oběti násilí, chutný oběd, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019