Rodi?á v?chá?ka


Sluné nedělní odpoledne se rozhodli manželé Procházkovi ztrávit se svími dětmy co nejpříjemněji vycházkou ke vzdálenému rybníku.  Vzaly s sebou vše nezbitné a vyrazily na tůru.  Procházeli stinými lesi a hájky, mýtinami a loukami, prodíraly se křovým, obdivovali venkovská stavení v údolích, která byla tichá, jakobi bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy sbíhali malý turisté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíli, tamějšímu rybníku, úzká ztezka, po jedné straně lemovaná ztepylými topoly.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 16 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Rodi?á v?chá?ka (klíč k řešení)


Slunné nedělní odpoledne se rozhodli manželé Procházkovi strávit se svými dětmi co nejpříjemněji vycházkou ke vzdálenému rybníku. Vzali s sebou vše nezbytné a vyrazili na túru. Procházeli stinnými lesy a hájky, mýtinami a loukami, prodírali se křovím, obdivovali venkovská stavení v údolích, která byla tichá, jakoby bez života. Posledních dvě stě metrů své trasy sbíhali malí turisté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíli, tamějšímu rybníku, úzká stezka, po jedné straně lemovaná ztepilými topoly. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019