Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jazik je jedním ze Slovanských jazyků, které se vydělili ze společného jazyka praslovanského.  Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byli získány srovnáváním jednotlivých slovanských jazyků.  Velice při tom pomohla znalost jazyka staroslovjenského, kterým Konstantin a metoděj šířily v 9 století na našem území Křesťanství a který byl prvním spysovným jazykem Slovanským.  Čeština se vyvinula se na základě jazika jednoho ze Západoslovanských kmenů, kmene čechů, který sídlil na území dnešních Středních Čech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem území.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 14 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jazyk je jedním ze slovanských jazyků, které se vydělily ze společného jazyka praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byly získány srovnáváním jednotlivých slovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazyka staroslonského, kterým Konstantin a Metoděj šířili v 9 století na našem území křesťanství a který byl prvním spisovným jazykem slovanským. Čeština se vyvinula se na základě jazyka jednoho ze západoslovanských kmenů, kmene Čechů, který sídlil na území dnešních středních Čech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem území. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020