Šedá budova...


Šedá budova byla tichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata. Čepýřila se, a otvírala široké zobáčky. Dívka jim hodila kousek svačiny, ale vrabci se polekali a rozlétli se. Nikdy nestála tak blísko trati a vědomí, že se může klidně procházet u kolejí jí lahodilo. Mezi kolejemi vyrazily žluté kvítky které byli umazány od kolomazy. Stáli na nich kapky rosi, třpitily se, a dívka si je zatoužila utrhnout. Stonek byl tuhý, nepovolil ani pod nechtem. Vtom dívka uslišela vlak, uskočila v poslední chvíli, ale vlak jel po druhé koleji. Rozpustile se zasmála a vyběhla na rampu. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 12 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Šedá budova... (klíč k řešení)


Šedá budova byla tichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata.Čepýřila se a otvírala široké zobáčky.Dívka jim hodila kousek svačiny, ale vrabci se polekali a rozlétli se.Nikdy nestála tak blízko trati a vědomí, že se může klidně procházet u kolejí, jí lahodilo.Mezi kolejemi vyrazily žluté kvítky, které byly umazány od kolomazi.Stály na nich kapky rosy, třpytily se a dívka si je zatoužila utrhnout.Stonek byl tuhý, nepovolil ani pod nehtem.Vtom dívka uslyšela vlak, uskočila v poslední chvíli, ale vlak jel po druhé koleji.Rozpustile se zasmála a vyběhla na rampu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019