Hvězdář M.K.


Odkaz polského hvězdáře Mikuláše Koperníka  mikuláš prožil šťastné děctví v Polském městě toruni.  Po ztrátě otce byly osyřelé děti svěřeny strýci, který umožnil Koperníkovy vysokoškolské studium v krakově a v itálii. Tak zýskal hoch všestrané vzdělání, ale oblíbil si především astronomii. Při výskumech dospěl k přesvětčení, že země není středem Vesmíru. Koperníkovi prúkopnické názory však vzbudily odpor církve, a proto teprve na sklonku života vidal své nejcennější dílo O pohybech nebeských těles.  Význam jeho oběvů byl nedozýrný.  První prohlásil, že země je jednou z Planet obíhajících kolem Slunce a vyslovil domněnku o vzájemné přitažlivosti nebesských těles.  koperník je jedním z nejvýznamnějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném mněstě jsou slova o tom že Zemi uvedl v pohyb a Slunce zastavil. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 25 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.01.2020

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz polského hvězdáře Mikuláše Koperníka Mikuláš prožil šťastné tství v polském městě Toruni. Po ztrátě otce byly osiřelé děti svěřeny strýci, který umožnil Koperníkovi vysokoškolské studium v Krakově a v Itálii.Tak získal hoch všestranné vzdělání, ale oblíbil si především astronomii.Při zkumech dospěl k přesvěení, že Země není středem vesmíru. Koperníkovy průkopnické názory však vzbudily odpor církve, a proto teprve na sklonku života vydal své nejcennější dílo O pohybech nebeských těles. Význam jeho obje byl nedozírný. První prohlásil, že Země je jednou z planet obíhajících kolem Slunce a vyslovil domněnku o vzájemné přitažlivosti nebeských těles. Koperník je jedním z nejvýznamnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom, že Zemi uvedl v pohyb a Slunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.01.2020