Hvězdář M.K.


Odkaz polského hvězdáře mikuláše koperníka  Mikuláš prožil šťastné dětství v Polském městě Toruni.  Po ztrátě otce byli osiřelé děti svěřeny strýci který umožnil Koperníkovy visokoškolské studium v krakově a v Itálii. Tak zýskal hoch všestrané vzdělání, ale oblíbyl si především astronomii. Při výskumech dospěl k přesvědčení, že země není středem Vesmíru. Koperníkovi průkopnické názory však vzbudily odpor církve, a proto teprve na sklonku života vidal své nejcennější dílo O pohybech nebeských těles.  Význam jeho objevů byl nedozírný.  První prohlásil, že Země je jednou z Planet obíhajících kolem slunce a vyslovil doměnku o vzájemné přitažlivosti nebesských těles.  koperník je jedním z nejvýznamnějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném mněstě jsou slova o tom že zemi uvedl v pohyb, a slunce zastavil. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 26 chyb.
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz polského hvězdáře Mikuláše Koperníka Mikuláš prožil šťastné dětství v polském městě Toruni. Po ztrátě otce byly osiřelé děti svěřeny strýci, který umožnil Koperníkovi vysokoškolské studium v Krakově a v Itálii.Tak získal hoch všestranné vzdělání, ale oblíbil si především astronomii.Při zkumech dospěl k přesvědčení, že Země není středem vesmíru. Koperníkovy průkopnické názory však vzbudily odpor církve, a proto teprve na sklonku života vydal své nejcennější dílo O pohybech nebeských těles. Význam jeho objevů byl nedozírný. První prohlásil, že Země je jednou z planet obíhajících kolem Slunce a vyslovil domněnku o vzájemné přitažlivosti nebeských těles. Koperník je jedním z nejvýznamnějších vědců v historii lidstva. Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom, že Zemi uvedl v pohyb a Slunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  08.12.2019