Petrov? rodiče.


Petrovi rodiče jsou prima. Petrovy rodiče Petrovy každý z nás závydí. Kolyk jen mu toho dovolý! Jednou přijde do školy s otcovím mobylem, jindy s matčinými rísovacími potřebamy. Petrova maminka je architektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyčejnými školními kružítky. Například já se svými smutnými zbitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovým vybavením penálu. Ten jeho přímo vizařuje nejvyžší kvalitu, však je také Petr na svúj penál náležitě pišný. Můj penál navýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúj stúl zatím nemá. Často si tedy těsně před viučovací hodinou půjčuji Sylviny, Petrovy či Jitčiny potřeby, abych si dodělal úkol, na který jsem doma zapoměl. A sliším už v duchu učitelčina slova, že Postavovi zřejmně nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Najděte chyby a opravte je. V textu je 20 chyb.
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petrovi rodiče jsou prima.Petrovy rodiče Petrovi každý z nás závidí.Kolik jen mu toho dovolí!Jednou přijde do školy s otcovým mobilem, jindy s matčinými rýsovacími potřebami.Petrova maminka je architektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyčejnými školními kružítky.Například já se svými smutnými zbytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovým vybavením penálu.Ten jeho přímo vyzařuje nejvyšší kvalitu, však je také Petr na svůj penál náležitě pyšný.Můj penál navíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole.Anebo možná na bratrově stole.Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůj stůl zatím nemá.Často si tedy těsně před vyučovací hodinou půjčuji Sylviny, Petrovy či Jitčiny potřeby, abych si dodělal úkol, na který jsem doma zapoml.A slyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte.To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019