Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobyčejné události. Pastýř jako obvykle vihnal stádo dobytka na lesní pastviště za vsý. Bil v něm i plemenný bík, nezkrotné zvýře, které působilo nesnáze a útočilo na lydi. Také pastýř musel před zlím býkem někdy utíkat a schovávat se za stromy. Náhle bylo slyšet sylné praskání křový a z lesa vistoupyl obrovytý los. Krávy znepokojeně bučely. Bík se rozběhl k losovy a bíkovi rohi mířily na hruď visokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmislu vyhnout se strašlivé srážce. Směle se viřítil vstříc útočníkovy. Bojovníci se srazyly uprostřed louky. Býkovy se podlomyly nohy v kolenou a klesl k zemi. Kopyta lesního velikána ho nemylosrdně rozdupala. Los se vítězně vrátil do lesa a na vyděšené stádo ani nepohlédl. Vilekané krávy se roztrousili po okolí. Lidé ve vsi se seběhly, aby o neobvyklé události pohovořily.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 30 chyb.
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobyčejné události.Pastýř jako obvykle vyhnal stádo dobytka na lesní pastviště za vsí.Byl v něm i plemenný býk, nezkrotné zvíře, které působilo nesnáze a útočilo na lidi.Také pastýř musel před zlým býkem někdy utíkat a schovávat se za stromy.Náhle bylo slyšet silné praskání křoví a z lesa vystoupil obrovi los.Krávy znepokojeně bučely.Býk se rozběhl k losovi a býkovy rohy mířily na hruď vysokého lesního bohatýra.Los však zřejmě neměl v úmyslu vyhnout se strašlivé srážce.Směle se vyřítil vstříc útočníkovi.Bojovníci se srazili uprostřed louky.Býkovi se podlomily nohy v kolenou a klesl k zemi.Kopyta lesního velikána ho nemilosrdně rozdupala.Los se vítězně vrátil do lesa a na vyděšené stádo ani nepohlédl.Vylekané krávy se roztrousily po okolí.Lidé ve vsi se seběhli, aby o neobvyklé události pohovořili.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019