Starý los a los samotář.


Starý los zastavil stádo v kraji, kde byly řídké lesy, abi už z dálky vyděl, kdybi hrozilo nebezpečí. Osyky poskytovali bohatou pastvu. Losi mohly lámat větve a zubi ostrouhávat osykovou kůru. Uplynul týden. Pak přišla na zvířata pohroma. Z noci se vyhouplo mrazivé jitro a losy klydně žvíkali kůru, když se začali ozývat víkřiky množstvý lydí, kteří se blýžily v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomil, kde by se dalo prolomit obklíčení, ale náhle blýskl výstřel a on klesl k zemi. Losí stádo se viděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyrazil mezi stromy, přeskakoval pařezi a nezastavil se, ani když vyběhl do polí a míjel vsi. Psy ve vsých se rozštěkaly a vyrazily za ním, ale nestačily mu. Los uháněl mezi poly, až se před ním vinořily lesy. Od té doby uplynulo několyk let. Samotář zůstával v lesích, do polý se nevidával. Setkával se s lidmi, nevihýbal se jim a lidé si ho nevšímali, chovaly se klidně. Nakonec si na ně zvykl.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 31 chyb.
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018

 

Starý los a los samotář. (klíč k řešení)


Starý los zastavil stádo v kraji, kde byly řídké lesy, aby už z dálky viděl, kdyby hrozilo nebezpečí.Osiky poskytovaly bohatou pastvu.Losi mohli lámat větve a zuby ostrouhávat osikovou kůru.Uplynul týden.Pak přišla na zvířata pohroma.Z noci se vyhouplo mrazivé jitro a losi klidně žvýkali kůru, když se začaly ozývat výkřiky množství lidí, kteří se blížili v širokém půlkruhu.Starý los si uvědomil, kde by se dalo prolomit obklíčení, ale náhle blýskl výstřel a on klesl k zemi.Losí stádo se vyděšeně rozprchlo.Jeden statný los vyrazil mezi stromy, přeskakoval pařezy a nezastavil se, ani když vyběhl do polí a míjel vsi.Psi ve vsích se rozštěkali a vyrazili za ním, ale nestačili mu.Los uháněl mezi poli, až se před ním vynořily lesy.Od té doby uplynulo několik let.Samotář zůstával v lesích, do polí se nevydával.Setkával se s lidmi, nevyhýbal se jim a lidé si ho nevšímali, chovali se klidně.Nakonec si na ně zvykl.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018