Starý los a los samotář.


Starý los zastavyl stádo v kraji, kde byly řídké lesy, abi už z dálky vyděl, kdyby hrozylo nebezpečí. Osiky poskytovaly bohatou pastvu. Losy mohly lámat větve a zubi ostrouhávat osikovou kůru. Uplynul týden. Pak přišla na zvýřata pohroma. Z noci se vyhouplo mrazyvé jitro a losi klidně žvýkaly kůru, když se začali ozívat víkřiky množstvý lydí, kteří se blýžili v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomil, kde by se dalo prolomit obklíčení, ale náhle blýskl vístřel a on klesl k zemy. Losí stádo se viděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyrazyl mezi stromy, přeskakoval pařezy a nezastavyl se, ani když vyběhl do polí a mýjel vsi. Psi ve vsích se rozštěkaly a virazily za ním, ale nestačili mu. Los uháněl mezi poly, až se před ním vinořily lesi. Od té dobi uplynulo několyk let. Samotář zůstával v lesích, do polý se nevydával. Setkával se s lydmi, nevyhýbal se jim a lidé si ho nevšímaly, chovaly se klydně. Nakonec si na ně zvikl.  

Najděte chyby a opravte je. V textu je 36 chyb.
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Starý los a los samotář. (klíč k řešení)


Starý los zastavil stádo v kraji, kde byly řídké lesy, aby už z dálky viděl, kdyby hrozilo nebezpečí.Osiky poskytovaly bohatou pastvu.Losi mohli lámat větve a zuby ostrouhávat osikovou kůru.Uplynul týden.Pak přišla na zvířata pohroma.Z noci se vyhouplo mrazi jitro a losi klidně žvýkali kůru, když se začaly ozývat výkřiky množství lidí, kteří se blížili v širokém půlkruhu.Starý los si uvědomil, kde by se dalo prolomit obklíčení, ale náhle blýskl výstřel a on klesl k zemi.Losí stádo se vyděšeně rozprchlo.Jeden statný los vyrazil mezi stromy, přeskakoval pařezy a nezastavil se, ani když vyběhl do polí a míjel vsi.Psi ve vsích se rozštěkali a vyrazili za ním, ale nestačili mu.Los uháněl mezi poli, až se před ním vynořily lesy.Od té doby uplynulo několik let.Samotář zůstával v lesích, do polí se nevydával.Setkával se s lidmi, nevyhýbal se jim a lidé si ho nevšímali, chovali se klidně.Nakonec si na ně zvykl.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019