Vpád lidí do hor.


V dolině se začali|y objevovat lidé.Vystupovaly|i až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeli|y jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěli|y všichni obyvatelé doliny, ať to byli|y kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaly|i v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byly|i postiženi|y svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevili|y mladí.Byly|i menší než jejich rodiče a nebyly|i tak zavalití.Jejich hlavičky byli|y kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byli|y o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívali|y na slunci, mladí si hrály|i před norami, chňapaly|i po mámě a lezli|y jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrály|i si mezi sebou, panáčkovali|y a zápasily|i.Svišťové se nejčastěji pásly|i brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalili|y do mlh a dokud měly|i přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaly|i, kdykoli se objevili|y lidé.Ale jejich nory byli|y blízko stezky, po níž vystupovali|y skupiny turistů, a svišťové si na ně začali|y zvykat.Ztrácely|i ostražitost a zmocňovali|y se jich lišky nebo si je odnášeli|y orli.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začaliy objevovat lidé.Vystupovalyi až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeliy jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývalyi v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad bylyi postiženiy svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objeviliy mladí.Bylyi menší než jejich rodiče a nebylyi tak zavalití.Jejich hlavičky byliy kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byliy o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hrályi před norami, chňapalyi po mámě a lezliy jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrályi si mezi sebou, panáčkovaliy a zápasilyi.Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahaliliy do mlh a dokud mělyi přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdalyi, kdykoli se objeviliy lidé.Ale jejich nory byliy blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začaliy zvykat.Ztrácelyi ostražitost a zmocňovaliy se jich lišky nebo si je odnášeliy orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019