Vpád lidí do hor.


V dolině se začali|y objevovat lidé.Vystupovali|y až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeli|y jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěli|y všichni obyvatelé doliny, ať to byli|y kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaly|i v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byly|i postiženy|i svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevili|y mladí.Byli|y menší než jejich rodiče a nebyly|i tak zavalití.Jejich hlavičky byli|y kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byli|y o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívaly|i na slunci, mladí si hrály|i před norami, chňapali|y po mámě a lezli|y jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hráli|y si mezi sebou, panáčkovaly|i a zápasily|i.Svišťové se nejčastěji pásli|y brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalili|y do mlh a dokud měly|i přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaly|i, kdykoli se objevili|y lidé.Ale jejich nory byly|i blízko stezky, po níž vystupovali|y skupiny turistů, a svišťové si na ně začaly|i zvykat.Ztráceli|y ostražitost a zmocňovali|y se jich lišky nebo si je odnášely|i orli.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začaliy objevovat lidé.Vystupovaliy až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeliy jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývalyi v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad bylyi postiženyi svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objeviliy mladí.Byliy menší než jejich rodiče a nebylyi tak zavalití.Jejich hlavičky byliy kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byliy o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívalyi na slunci, mladí si hrályi před norami, chňapaliy po mámě a lezliy jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hráliy si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasilyi.Svišťové se nejčastěji pásliy brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahaliliy do mlh a dokud mělyi přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdalyi, kdykoli se objeviliy lidé.Ale jejich nory bylyi blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začalyi zvykat.Ztráceliy ostražitost a zmocňovaliy se jich lišky nebo si je odnášelyi orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019