Vpád lidí do hor.


V dolině se začaly|i objevovat lidé.Vystupovaly|i až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházely|i jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěly|i všichni obyvatelé doliny, ať to byli|y kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývali|y v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byli|y postiženy|i svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevily|i mladí.Byly|i menší než jejich rodiče a nebyly|i tak zavalití.Jejich hlavičky byly|i kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byli|y o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívali|y na slunci, mladí si hráli|y před norami, chňapaly|i po mámě a lezly|i jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrály|i si mezi sebou, panáčkovaly|i a zápasili|y.Svišťové se nejčastěji pásly|i brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalili|y do mlh a dokud měli|y přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdali|y, kdykoli se objevily|i lidé.Ale jejich nory byly|i blízko stezky, po níž vystupovali|y skupiny turistů, a svišťové si na ně začaly|i zvykat.Ztráceli|y ostražitost a zmocňovaly|i se jich lišky nebo si je odnášeli|y orli.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začalyi objevovat lidé.Vystupovalyi až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházelyi jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpělyi všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaliy v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byliy postiženyi svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevilyi mladí.Bylyi menší než jejich rodiče a nebylyi tak zavalití.Jejich hlavičky bylyi kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byliy o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hráliy před norami, chňapalyi po mámě a lezlyi jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrályi si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasiliy.Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahaliliy do mlh a dokud měliy přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaliy, kdykoli se objevilyi lidé.Ale jejich nory bylyi blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začalyi zvykat.Ztráceliy ostražitost a zmocňovalyi se jich lišky nebo si je odnášeliy orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019