Vpád lidí do hor.


V dolině se začali|y objevovat lidé.Vystupovaly|i až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeli|y jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěli|y všichni obyvatelé doliny, ať to byli|y kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaly|i v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byli|y postiženy|i svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevily|i mladí.Byli|y menší než jejich rodiče a nebyly|i tak zavalití.Jejich hlavičky byly|i kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byli|y o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívaly|i na slunci, mladí si hráli|y před norami, chňapaly|i po mámě a lezly|i jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrály|i si mezi sebou, panáčkovali|y a zápasili|y.Svišťové se nejčastěji pásli|y brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalily|i do mlh a dokud měly|i přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaly|i, kdykoli se objevily|i lidé.Ale jejich nory byli|y blízko stezky, po níž vystupovaly|i skupiny turistů, a svišťové si na ně začali|y zvykat.Ztráceli|y ostražitost a zmocňovali|y se jich lišky nebo si je odnášeli|y orli.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začaliy objevovat lidé.Vystupovalyi až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeliy jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěliy všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývalyi v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byliy postiženyi svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevilyi mladí.Byliy menší než jejich rodiče a nebylyi tak zavalití.Jejich hlavičky bylyi kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byliy o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívalyi na slunci, mladí si hráliy před norami, chňapalyi po mámě a lezlyi jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrályi si mezi sebou, panáčkovaliy a zápasiliy.Svišťové se nejčastěji pásliy brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalilyi do mlh a dokud mělyi přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdalyi, kdykoli se objevilyi lidé.Ale jejich nory byliy blízko stezky, po níž vystupovalyi skupiny turistů, a svišťové si na ně začaliy zvykat.Ztráceliy ostražitost a zmocňovaliy se jich lišky nebo si je odnášeliy orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019