Vpád lidí do hor.


V dolině se začaly|i objevovat lidé.Vystupovali|y až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeli|y jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěly|i všichni obyvatelé doliny, ať to byli|y kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývaly|i v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byly|i postiženy|i svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevili|y mladí.Byly|i menší než jejich rodiče a nebyli|y tak zavalití.Jejich hlavičky byli|y kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byli|y o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívali|y na slunci, mladí si hráli|y před norami, chňapaly|i po mámě a lezly|i jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrály|i si mezi sebou, panáčkovaly|i a zápasily|i.Svišťové se nejčastěji pásly|i brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalily|i do mlh a dokud měly|i přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdali|y, kdykoli se objevily|i lidé.Ale jejich nory byli|y blízko stezky, po níž vystupovali|y skupiny turistů, a svišťové si na ně začaly|i zvykat.Ztrácely|i ostražitost a zmocňovaly|i se jich lišky nebo si je odnášeli|y orli.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začalyi objevovat lidé.Vystupovaliy až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházeliy jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpělyi všichni obyvatelé doliny, ať to byliy kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývalyi v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad bylyi postiženyi svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objeviliy mladí.Bylyi menší než jejich rodiče a nebyliy tak zavalití.Jejich hlavičky byliy kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byliy o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívaliy na slunci, mladí si hráliy před norami, chňapalyi po mámě a lezlyi jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hrályi si mezi sebou, panáčkovalyi a zápasilyi.Svišťové se nejčastěji páslyi brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalilyi do mlh a dokud mělyi přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdaliy, kdykoli se objevilyi lidé.Ale jejich nory byliy blízko stezky, po níž vystupovaliy skupiny turistů, a svišťové si na ně začalyi zvykat.Ztrácelyi ostražitost a zmocňovalyi se jich lišky nebo si je odnášeliy orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020